O soutěži

KDO POŘÁDÁ/VYHLAŠUJE BPA sport marketing a.s. prostřednictvím HOKEJKATV.cz.

KOMU JE OCENĚNÍ URČENO

Účastníkem soutěže může být prostřednictvím svého zástupce jakýkoli hokejový klub či organizovaný tým v ČR (obchodní společnost, spolek, tým registrovaný v amatérských ligách). Není nutné, aby byl členem ČSLH nebo hrál soutěže řízené ČSLH. Účastnit se tak mohou například i univerzitní týmy, týmy hrající odborářské ligy anebo zástupci amatérských, univerzitních, odborářských lig apod.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Přijímání přihlášek:

Kluby/týmy mohou registrovat svá videa od 1. března do 30. dubna 2018. Zveřejnění TOP 10: do 15. května 2018 Vyhlášení vítěze: do 25. května 2018 Slavnostní předání cen vítězům: květen/červen 2018 (bude upřesněno)

Jaká videa budou zařazena?

Jakékoliv video spojené s daným hokejový klubem/týmem/ligou, propagující klub/tým/ligu a jeho činnost v ledním hokeji zveřejněné v rámci sezóny 2017/2018. Ze soutěže budou vyřazena videa, která mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.), jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím názvem či popiskem, nevyhovují kvalitou, rozlišením, nebo nesouvisející s účelem této ankety. Vyřadit video na základě výše uvedeného bude čistě na posouzení poroty a organizátora. Partnerská videa či videa s reklamou partnera mohou být zařazena za předpokladu, že primárně je propagován hokejový klub/tým, či jde o společný veřejně prospěšný účel.

CENY/VÝHERCI

1. místo: trofej Ledová klapka a voucher na nákup audio/video zařízení či příslušenství v hodnotě 20 tisíc Kč. 2. místo: trofej Ledová klapka a voucher na nákup audio/video zařízení či příslušenství v hodnotě 10 tisíc Kč. 3. místo: trofej Ledová klapka a voucher na nákup audio/video zařízení či příslušenství v hodnotě 5 tisíce Kč.

  JAK BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT? Videa bude možné do soutěže přihlásit prostřednictvím těchto webových stránek – www.ledovaklapka.cz. Zde, v záložce „Přihlásit video“, bude připraven formulář (nutno vyplnit všechna pole) pro registraci. Videa lze zaslat přes Úschovnu, případně odkaz na Youtube kanál, Vimeo.

POČET/STOPÁŽ VIDEÍ

V průběhu soutěže bude moci každý soutěžící klub/tým přihlásit maximálně 3 videa. Maximální stopáž jednoho videa je 8 minut.

VYHODNOCENÍ VIDEÍ

Po skončení termínu pro přihlášení videí, zvolí odborná porota v prvním kole hlasování nejlepších 10 videí do TOP10. V druhém kole hlasování z těchto 10 videí porota určí pořadí na prvním až desátém místě. Jednotlivá videa bude hodnotit 8členná porota (více o porotě pak v záložce „Porota“). Nejlepších 10 videí bude zveřejněno na webových stránkách www.klapka.hokej.cz a bude probíhat hlasování fanoušků. Nejlepší video z pohledu fanoušků pak bude zveřejněno spolu s nejlepšími třemi zvolenými porotou. V termínu do 15. května 2018 proběhne vyhlášení cen a uveřejnění 3 videí v pořadí dle získaných hlasů, o čemž budou zástupci TOP10 vyrozuměni zástupcem pořadatele (e-mailem, telefonicky).

HERNÍ ŘÁD

Tím, že je video přihlášeno do soutěže, dává klub/tým (vlastník, či autor videa), automaticky souhlas s jeho užitím a/nebo kterékoli jeho části samostatně, tedy veškerá autorská, osobnostní práva vyobrazených osob a marketingová práva k videu postupuje na organizátora bez omezení územního, časového, technologického a množstevního. Dále souhlas s užitím jména zástupce klubu, loga a názvu klubu/týmu pro účely propagace akce či marketingových aktivit. Osobní údaje budou sloužit pouze pro jejich identifikaci a oznámení pro případ výhry. Více v pravidlech soutěže – samostatná záložka.   V případě jakýchkoliv dotazů prosím využijte emailovou adresu klapka@bpa.cz