Pravidlo 607 - krosček

23. srpen 1999 22:00 | hokej.cz redakce

  1. Menší nebo větší trest podle uvážení rozhodčího se uloží hráči, který "krosčekuje" protihráče.
  2. Poznámka: "Krosček" je zastavení nebo napadení protihráče holí, kterou hráč drží oběna rukama, a hůl se přitom nedotýká žádnou částí ledu.

  3. Větší trest se uloží hráči, který zraní protihráče krosčekem.
  4. Když je podle tohoto pravidla uložen větší trest, hráči se automaticky uloží i osobní trest do konce utkání.