DK: Zákrok Ondřeje Veselého na Rastislava Deje z utkání Aukro Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA

Zákrok hráče Ondřeje Veselého na protihráče Rastislava Deje z utkání Aukro Berani Zlín - Vítkovice Ridera, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Veselému uložen rozhodčími Oldřichem Hejdukem a Petrem Úlehlou větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Faul kolenem dle čl. 153 Pravidel ledního hokeje. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Veselý vedl svůj zákrok čelně proti protihráči, který se nacházel u hrazení na úrovni útočné modré čáry a byl v držení kotouče. Dej se pokusil protisměrnou kličkou do středu hřiště vyhnout blížícímu se střetu, v témže okamžiku byl ovšem atakován Ondřejem Veselým, který za pomoci aktivního vystrčení svého pravého kolena do směru pohybu Rastislava Deje tohoto zasáhl do pravé nohy. V projednávaném případě lze zcela vyloučit, že by ke shora popsanému zákroku došlo například souběžně s hrou tělem, neboť tělem Veselý Deje z dostupných záběrů situace vůbec nezasáhl. Přestože se Veselý v počátku vedení svého zákroku mohl domnívat, že Dej bude pokračovat v pohybu podél hrazení a nepokusí se o protisměrný úhybný manévr do středu hřiště, nelze současně než konstatovat, že měl Veselý ze svého postavení o situaci dobrý přehled, byl za své jednání plně odpovědný a musel si být vědom, že přenesením těžiště na pravou nohu a aktivním pohybem pravého kolena proti směru pohybu protihráče dojde s největší pravděpodobností ke střetu s protihráčovým kolenem a k jeho následnému možnému vážnému zranění. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání hráče Ondřeje Veselého za disciplinární přestupek Faul kolenem. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Dej dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem utrpěl zranění pravé nohy, vinou kterého předmětné utkání mezi družstvem Aukro Berani Zlín a družstvem Vítkovice Ridera nedokončil, a zároveň s přihlédnutím ke skutečnosti, že Veselý nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH, že se hráči Ondřeji Veselému ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na tři soutěžní utkání ELH za Faul kolenem. (zdroj videa: BPA sport marketing).

Hokejka doporučuje