DK: Zákrok Filipa Pavlíka na Adama Zemana z utkání HC Dukla Jihlava - Mountfield HK

Zákrok hráče Filipa Pavlíka na protihráče Adama Zemana z utkání Dukla Jihlava - Mountfield HK, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu HC Dukla Jihlava, přičemž v utkání nebyl hráči za tento zákrok uložen rozhodčími Adamem Kikou a Romanem Svobodou žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Pavlík se zákroku na Adama Zemana dopustil v obranném pásmu družstva klubu Mountfield HK, a to tak, že v souběžné jízdě nestihl zareagovat na náhlou změnu směru provedenou Adamem Zemanem do středu hrací plochy. Při prudkém zabrzdění ve snaze zastavit další Zemanův pohyb se Pavlík již ve statickém postavení zapřel na své pravé noze, a pomocí vystrčeného pravého kolena následně protihráče atakoval do jeho pravé nohy. Dle závěru předsedy Disciplinární komise ELH je na místě zcela vyloučit, že by k zákroku kolenem mohlo dojít souběžně s hrou tělem, neboť tělem Pavlík Zemana z dostupných záběrů situace vůbec nezasáhl, přestože lze dovodit, že nebylo Pavlíkovým záměrem atakovat Zemana kolenem, byl Pavlík za své jednání plně odpovědný a rozhodl-li se vést svůj zákrok způsobem jak je naznačeno výše, měl si být vědom, že při přenesení těžiště na pravou nohu může dojít ke střetu jeho pravého kolene se Zemanovýma nohama a následnému možnému vážnému zranění Adama Zemana. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání hráče Filipa Pavlíka za disciplinární přestupek Faul kolenem. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Zeman utkání bez jakéhokoliv hlášeného zranění utkání dokončil, a zároveň s přihlédnutím ke skutečnosti, že Pavlík nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH, že se hráči Filipu Pavlíkovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání ELH za Faul kolenem. (zdroj videa: BPA sport marketing) Foto: Stanislav Souček (Mountfield HK)

Hokejka doporučuje

Další

}