Certifikáty agentů? Může to být určité vodítko pro hráče i rodiče, říká Řezníček

Foto: Karel Švec, cslh.cz

28. listopadu 2016, 15:20

Václav Jáchim

Někteří je označují za mexické bandity, pro jiné jsou parazity. Hokejové agenti čelí i dalším hanlivým označením, ovšem pravdou je, že jsou součástí profesionálního a mnohdy i výkonnostního sportu. A hráčům mohou hodně pomoci. Na hokejovém svazu tohle všechno dobře vědí, stejně tak to, že pod hlavičkou zástupců hráčů občas vystupují různí rádoby odborníci, jejichž snahou je především vlastní prospěch. Proto vedení ČSLH zavádí certifikát pro oficiálně zapsané hráčské zprostředkovatele. "Chceme, abychom v tomto ohledu vylepšili prostředí. Certifikáty mohou být určitým vodítkem pro hráče i jejich rodiče," říká Josef Řezníček (na snímku).

Plekanec TELH

Ředitel Tipsport extraligy problematiku zná, před nástupem do služeb hokejového svazu v uvedené oblasti působil. "Byl jsem pověřen, abych zpracoval potřebnou agendu. Naší snahou bylo, aby svaz zaštítil agenty, kteří splní podmínky a obdrží certifikát," připomíná. Zatím tak učinily čtyři právnické a jedna fyzická osoba. Žádost o udělení včetně všech požadovaných dokumentů a poplatku zaslaly společnosti Eurohockey Services (Michal Sivek, Vladimír Vůjtek, Milan Dvořáček, Josef Machala), Global Management Group (David Hamal, Michal Leimberger, Marek Vorel, František Tausch) a Sport Invest (Robert Spálenka, Robert Kostka, Emil Šnoblt, Igor Bielčik, Karel Pavlík, Radek Hampl).

Stejně postupoval agent Pavel Maršoun, podle tiskového mluvčího svazu Zdeňka Zikmunda dodá podklady ještě jedna společnost. "Jde o nejsilnější agentury, které se pohybují v prostředí českého profesionálního hokeje. Jejich žádosti posoudí výkonný výbor, který rozhodne o udělení certifikátů," dodává. Nutné podmínky se týkají výpisů z trestního a obchodního (či živnostenského) rejstříku, čestného prohlášení, jež deklaruje bezúhonnost žadatele, dodržování etického kodexu. Právnická osoba zároveň musí zaplatit poplatek deset tisíc korun, pro fyzické osoby činí částka pět tisíc korun.

Hanák: U podvodných agentů desítky poškozených a škody nad milión

Certifikáty budou platit rok, pravidelně dojde k jejich obnovování. "Doufáme, že se nám postupně ozvou další agenti a lidé, kteří mají zájem působit v oblasti zastupování hráčů. Pokud někdo z nich nesplní jednu z uvedených podmínek, certifikát neobdrží. Dál může jako agent vystupovat, nicméně okolí dostane určitý signál," připomíná Řezníček. Podle jeho slov se zástupci svazu snažili, aby finanční podmínky udělení certifikátu nebyly likvidační. "Platba ale být musí, běží určitá agenda, budeme ověřovat, nakolik držitelé certifikátu dodržují pravidla. Souhlas výkonného výboru mohou získat i zájemci ze zahraniční, platí pro ně stejné náležitosti," dodává ředitel Tipsport extraligy.

Pokud se majitel certifikátu dopustí porušení podmínek, bude se tím zabývat výkonný výbor svazu. První sankcí je důtka, druhou pozastavení certifikátu. Případně může dojít k jeho odebrání. "Každý, kdo se pohybuje v oblasti zastupování hráčů, tuto aktivitu vítá. Přispěje totiž k lepší transparentnosti na trhu," reaguje aktuálně nejzkušenější agent v českém hokeji Jiří Hamal ze společnosti Global Management Group. "V oboru působí od roku 1990 a zaznamenal jsem několik pokusů, jak do fungování agentů vnést určitá pravidla. Teď se tak konečně stane, věřím, že dojde k očištění trhu o neseriózní agenty."

Na přípravě projektu pro certifikované agenty s ČSLH spolupracovaly i Transparency International a občanská iniciativa Loveckorupcniku.cz, jejíž zakladatel Jiří Hanák vidí v této oblasti velký problém. "V rámci podvodných agentů evidujeme několik desítek poškozených s předběžně vyčíslenou škodou nad milión korun. Víme o několika případech, agent například s hráčem manipuloval po východní Evropě, až dotyčný skončil bezprizorní v Bělorusku a věc musela řešit ambasáda," upozorňuje Hanák. Počínání některých hráčských zástupců srovnává s rovinou neslavně proslulých "šmejdů". Jejich jednání je velmi obtížně právně postižitelné , jelikož bývá realizováno značně jednostrannými smlouvami nevýhodnými pro hráče.

Hamal: Přejeme si, aby se trh vyčistil od lidí, kteří se za agenty jen vydávají

Hokejistům a rodičům může pomoci certifikace agentů, společnost Transparency International také vytvořila sedmero doporučení, jak při výběru hráčského zástupce postupovat. Podobné informace jsou uvedeny na stránkách www.cslh.cz v sekci "Hráčští agenti". "Každý by si měl o agentovi zjistit maximum informací. Smlouvu je vždy třeba uzavírat písemně a na dobu určitou, s jasně definovanými smluvními stranami. Je třeba určit, zda agent hráče zastupuje výlučně či nevýlučně, a také jednoznačná pravidla pro vyplácení odměny," vypočítává Sylvie Kloboučková, právnička Transparency International.

Uvedené informace se týkají hlavně mládežnického a výkonnostního hokeje, v tom profesionálním působí především zmíněná pětice elitních společností a její kroky odpovídají světovým standardům. "Snažíme se pomáhat mladým hráčům, na jejich rozvoj přispíváme nemalými částkami. Jde například o oblast lékařské péče či výstroje," zmiňuje Jiří Hamal. Certifikace podle něj prospěje dobré věci. "Zatím to je tak, že někdo ani nemusel vyjít základní školu, ale pokud se domluví s rodiči, je z něj hráčský agent. Přejeme si, aby se trh vyčistil od lidí, kteří se za agenty jen vydávají," dodává.

V některých zahraničních soutěžích jsou podmínky pro agenty nastavené formou registrace a poměrně přísného licenčního řízení, což je náročnější proces. "V NHL musejí agenti splnit řadu podmínek, absolvují školení, jazykové kurzy a podobně. Registrace se dělají také v Kontinentální lize nebo ve Skandinávii," povídá Hamal. Hokejový svaz jde cestou certifikátů, mimo jiné s ohledem na tuzemské právní prostředí. "Činnost agenta běžně vykonávají právníci, kteří si dokáží poradit a regule obejdou. S registrací a licencemi je spojená náročná administrativa, zatím nám přišlo jednodušší vydat se touto cestou. Budeme na tom dál pracovat, vyhodnotíme zkušenosti, které uděláme s certifikací agentů. Naším přáním každopádně je, aby toto prostředí bylo transparentní," uzavírá Josef Řezníček.

RSS | Kontakt | Podmínky užití | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz