Sdílíme si stejné hráče, zdůrazňuje Bříza. Co tabulky či hokejové fórum?

Foto: Jan Beneš, Český hokej

Mimo řešení dopadu koronavirové pandemie má před sebou český hokej i další velkou výzvu. Celé hnutí bude muset víc spolupracovat, aby vrátilo lesk výchově talentů. Hokejový svaz sám o sobě moc nezmůže.

Fanshop národního týmu

Přesně to bylo patrné při představení vize, kterou svaz pojmenoval „Český hokej 2025“. Pracovní skupinu, jež připravuje všechny změny, vede viceprezident Českého hokeje Petr Bříza.

Jako jeden z hlavních úkolů v průběhu celého procesu si vytyčil kvalitní komunikaci mezi svazem, kluby i novináři. Těm nyní s kolegy detailně odhalil trojici návrhů.

„Velmi rádi bychom sdíleli všechny informace a záměry s médii, a ve stejný den jsme zaslali dokumenty do klubů, abychom iniciovali debatu a dostali se k rozhodnutí o podobě jednotlivých oblastí před začátkem nové sezony,“ hlásí Bříza úvodem.

Co přesně tedy pojem „Český hokej 2025“ znamená?
Je to ucelený program, do kterého se snažíme sjednotit všechny naše projekty, jak ty stávající, tak i nové záměry svazu v devíti oblastech. Původně jsme měli plán do roku 2024, ale vzhledem ke covidovému ataku jsme nakonec výhled posunuli a program pojmenovali „Český hokej 2025“.

Můžete poodhalit, co například kromě trojice blíže představených oblastí zahrnuje?
Bavíme se třeba o výrazné popularizaci ženského hokeje a o zřízení centra pro výchovu reprezentantek do šestnácti let, protože máme skvělá čísla hokejistek, které přicházejí v rámci projektu Pojď hrát hokej. Ony můžou působit v žákovských soutěžích většinou třeba jenom do šesté, sedmé nebo osmé třídy, pak už nemají další návaznost. Je tam spousta skvělých myšlenek. Vydefinovali jsme si postupné vize, které se budeme snažit zpracovávat.

„Největší výzvou jsou spádové oblasti. Jejich cílem je ochránit střední a malé kluby před přestupy mladých hráčů.“

Pojďme tedy ke třem zmíněným aktuálním projektům. Který z nich osobně považujete za nejzásadnější?
Řekl bych, že největší výzvou jsou spádové oblasti. Jejich cílem je ochránit střední a malé kluby před přestupy mladých hráčů. To je velká bolest, nejenom ledního hokeje a nejenom fotbalu, a nejenom v České republice, ale po celém světě. První problém je ten, že když mladí hráči odcházejí předčasně ze svých rodin, tak jsou nadměrně vystaveni cestování a přemístěni do jiného prostředí, a proto velmi často nedosáhnou svých cílů na vrcholové úrovni.

A druhý?
Představuje to zásadní komplikaci pro fungování těch středních a menších klubů. Pak následuje tlak větších klubů na to, aby se upravily žákovské soutěže už v nižších kategoriích, což by ale mělo během několika let úplně fatální dopad na celou klubovou infrastrukturu. Věříme, že to bude pochopeno všemi, kteří u stolu sedí: My si sdílíme stejné hráče. A pokud se o ty hráče pereme a lovíme je už od jedenácti let, tak dochází k tomu, že střední a menší kluby okamžitě ztrácejí konkurenceschopnost.

? | Co momentálně Český hokej chystá ❓ Detailně se budeme tématům věnovat v příštích dnech.

Zveřejnil(a) Mládežnický hokej dne Čtvrtek 11. března 2021

Vy si přitom jejich práce hodně vážíte, viďte?
Ano, musíme zmínit, že dvě třetiny reprezentantů pocházejí z menších a středních klubů. Český hokej má zásadní úkol, kterým je zachování nejširší členské, ale i klubové základny. Byli bychom rádi, aby v každém menším městěčku byl zimní stadion a funkční klub. To český hokej potřebuje.

Kdy už by tedy hráči mohli odcházet do větších klubů?
Byli bychom velmi rádi, kdyby se hráči pohybovali uvnitř regionů zhruba do věku patnácti let. Od patnácti let by už šli za kvalitou a konkurencí, právě do těch jednotlivých akademií. Hranice ukončení základní školy by měla být respektována.

Uvědomujete si, že právě tento projekt bude znamenat obrovskou zkoušku pro soudržnost celého hokejového hnutí? A jak zajistíte, aby to, co se dohodne, opravdu fungovalo?
My jsme si toho vědomi. V debatách o budoucnosti a kvalitě českého hokeje bylo mnohokrát zmíněno, že celé hnutí musí velmi úzce spolupracovat. Klubům bychom nabídli dodržování podmínek v rámci smluvních vztahů. V minulosti se ukázalo, že jakmile se najde první, který dohodu poruší, tak se najde druhý, najde se i třetí a při čtvrtém bude Český hokej obviněn, že nezajišťuje ochranu těch ostatních. Spádové oblasti nemůžou fungovat bez toho, abychom dosáhli dohody mezi všemi kluby, které v jednotlivých regionech fungují. A stejně tak i mezi všemi špičkovými kluby z extraligy či první ligy.

„Dvě třetiny reprezentantů pocházejí z menších a středních klubů. Český hokej má zásadní úkol, kterým je zachování nejširší členské, ale i klubové základny.“

Jakým způsobem byste řešili územní rozdělení klubů?
Po diskusi s kluby jsme se rozhodli, že budeme respektovat krajské uspořádání. Nicméně jsme si vědomi určitých tradičních vazeb některých klubů, které mají farmu nebo spolupracující klub v jiném kraji. Například ve finském hokeji taky trvalo dva tři roky, než si jejich systém regionálního rozdělení sedl. Asi jste někdy slyšeli pojem „umbrella system“, rozdělení odpovědnosti a pravomocí finských klubů za výchovu v jednotlivých regionech. Sami Finové to vnímají jako jeden ze základů jejich pozdějších úspěchů.

Chtěli byste, aby spádové oblasti fungovaly už od začátku příští sezony?
Ano, od klubů bychom rádi měli zpětnou vazbu do 26. března, dále ji budeme zpracovávat. Za normálních okolností bychom plánovali setkání, workshopy a další konference, ale teď jsme všichni závislí pouze na online připojení. Přesto věřím, že se dokážeme dohodnout. Pokud bude shoda na zavedení spádových oblastí od příští sezony, rádi bychom to předložili výkonnému výboru ke schválení v polovině dubna.

Zato k návrhu změny struktury žákovských soutěží se už kluby vyjádřily. Je tedy blízko jeho definitivní potvrzení?
Sportovní oddělení se interně zabývalo přípravou další sezony už od září nebo října a ve druhé polovině ledna došlo k diskusím v mediální sféře po návrhu Mladé Boleslavi. Na něj přišlo několik dalších reakcí z klubů a nastartovala se debata o finální podobě sezony 2021/22. Návrh je připraven na nejbližší zasedání výkonného výboru, které je naplánované na 15. března. Tam bychom chtěli rozhodnout o nastartování nové struktury buď v sezoně 2021/22, nebo v sezoně 2022/23.

K čemu se spíše přikláníte?
Je dobré zmínit, že jak při diskusích v rámci sportovního oddělení, tak mezi kluby je to zhruba půl na půl. Jestli to spustit už teď, nebo počkat a dát klubům ještě rok čas na restart po covidové pandemii. My všichni věříme, že ta sezona bude normální, ale to asi nikdo nedokáže odhadnout.

Zmínil jste návrh Mladé Boleslavi, který se týkal vytvoření takzvané pyramidy s pomyslným podstavcem končícím šestou třídou. Jak moc jste k němu přihlíželi?
Zástupci Mladé Boleslavi byli pozváni do pracovní skupiny a jejich návrh jsme reflektovali. Nicméně názory klubů jsou vždycky rozdílné, každý zastává svoji pozici. Návrh Boleslavi měl i silné odpůrce, proto jsme hledali to nejvyváženější řešení.

„Jestli někdo nechce reagovat, tak je to jeho právo, zároveň ale samozřejmě i odpovědnost.“

Jak vám vůbec funguje komunikace s kluby? Máte z ní dobrý pocit?
Uvedu příklad toho návrhu struktury žákovských soutěží: Díky skvělé spolupráci s krajskými sekretáři a předsedy se pouze dva kluby nevyjádřily. Věřím, že komunikace bude dál fungovat. Jak jsem působil i v klubu, tak to dokážu vidět i z druhé strany. Je to čistě a jenom o partnerství, o vůli a aktivitě. Nikdo nemůže připravovat recepty, které by fungovaly bez toho, aby byly druhou stranou probrány. Jestli někdo nechce reagovat, tak je to jeho právo, zároveň ale samozřejmě i odpovědnost.

Třetím zmíněným bodem je změna hodnocení akademií a z toho plynoucí diferenciace finanční podpory ze strany svazu. Proč k ní chcete sáhnout?
I v debatě mezi kluby zaznívalo, že bychom měli pořád podporovat konkurenční prostředí. Rádi bychom k tomu do budoucna přispěli právě tou diferenciací a licenčním procesem Akademií Českého hokeje. Novináři v minulých týdnech také kritizovali, že všechny akademie dostávají stejnou podporu a nerespektuje se kvalita výchovy v jednotlivých klubech.

Zavedením rankingu tedy chcete podpořit soutěživost?
Ano, to je ta konkurence, po které volají jak experti, tak bývalí hráči, a která je vždycky kořením sportu. Proto jde tento návrh do klubů a bude s nimi diskutován. Navíc pokud chce svaz získat prostředky z Národní sportovní agentury, musí po dohodě s kluby předložit projekty, které obhájí, a potom může finanční prostředky distribuovat.

Rádi byste prosadili i fórum „Kabina“, kde by se každoročně setkávali zástupci svazu a klubů. Jak by mělo vypadat?
V rámci všech debat padají výzvy, abychom spolupracovali. Všichni v hokejovém hnutí jsme partneři, a právě proto bychom rádi po každé sezoně uspořádali hokejové fórum. Měla by to být jakási platforma výměny názorů a rádi bychom na tato setkání zvali i zástupce médií nebo nezávislé experty. Pokud mají být problémy českého hokeje pro novináře a fanoušky srozumitelné, tak se o nich musíme bavit.

Zatím něco podobného postrádáte?
Běžnou platformou je doteď Konference Českého hokeje, jenže například ta poslední trvala hodinu a 38 minut a byla volební, takže tam nepřišlo moc reakcí. K fóru nepotřebujeme kongresové centrum, stačí nám zimní stadion s multimediální kostkou a židlemi. Například světové hokejové fórum v roce 2010 proběhlo na ploše Air Canada Centre v Torontu, kde byly jenom postavené židle a stoly a kostka stažená napůl, aby se na ní mohly promítat prezentace.

„Asi těžko můžeme zajistit, že v konkrétních městech se děti vrátí na zimní stadion. To je přece úloha klubů a jejich trenérů.“

V průběhu příští sezony byste také chtěli v hokejovém hnutí chystat úpravu přestupních řádů. Jakým způsobem je plánujete změnit?
Vrátíme se k naší aktivitě z roku 2016 a předložení takzvaného švýcarského modelu. Jednoduše řečeno je to systém rozdělení finančních prostředků, který respektuje historii hráče. To znamená, že kluby, které se podílely na výchově hráče v žákovských letech, by participovaly na budoucím výchovném.

A je nějakým způsobem ve hře zrušení „tabulek“ v mládežnickém hokeji?
V roce 2016 došlo k první úpravě, že se výchovné neuplatňuje u kategorií do páté třídy. Hokej má ale například ve srovnání s fotbalem obrovskou nevýhodu, že nikdy nebude generovat velké finanční částky za přestupy. Pokud fotbalista přestoupí do špičkových evropských soutěží, výchovné se rozpustí i mezi kluby, kde začínal. U nás investují hokejové kluby do výchovy mládeže větší peníze než v ostatních zemích, kde mají rodiče daleko větší náklady. Kluby v českých podmínkách kryjí náklady z velké části a proto je jejich názor v rámci výchovného za mladé hokejisty konzistentní: Chtějí, aby bylo zachováno.

V současné době vás bohužel trápí i palčivý problém, k jakému úbytku dětí dojde vinou pandemie covidu. Co můžete jako svaz udělat pro to, aby byl co nejmenší?
Žádná sportovní asociace nemá nějakou „vakcínu“ k vyřešení všech problémů, to zaprvé. A zadruhé – vždycky má být rozdělena role federace a klubů. Federace by měla inspirovat, vést, iniciovat, komunikovat. Ale asi těžko můžeme zajistit, že v konkrétních městech se děti vrátí na zimní stadion. To je přece úloha klubů a jejich trenérů.

Share on Google+

RSS | Kontakt | Podmínky užití | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz