Modernizace postupu při vhazování za použití pravidla 59