Jak motivovat v tréninku? Důležité je hledat souvislosti

Pro rodiče a trenéry se znovu rozbíhá seriál seminářů, které pořádá sportovní oddělení Českého hokeje. Letos se začalo v Litvínově a přednášející se se znovu zabývají vztahy v trojúhelníku hráč – trenér – rodič, úlohou rodičů ve výchově sportovce a otázkami, které s tím souvisí: Jak najít hranici mezi podporou a nátlakem?, Jak rozvíjet z pozice rodiče sebevědomí mladého sportovce?, Jak jim pomáhat překonávat překážky a neúspěchy? Významnou součástí seminářů, které postupně proběhnou i v dalších městech České republiky, bude rovněž jídelníček, stravovací a pitný režim malých hokejistů. Na úvodním semináře se hodně rozebírala motivace v tréninku. Poslechněte si jak jí v hráčích probudit?

Hokejka doporučuje

Další