DK: Zákrok Ivana Humla na protihráče Daniela Sorvika z utkání HC Verva Litvínov - Piráti Chomutov

Zákrok hráče Ivana Humla na protihráče Daniela Sorvika z utkání Verva Litvínov - Piráti Chomutov, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu HC Verva Litvínov, přičemž v utkání nebyl hráči Humlovi za uvedený zákrok rozhodčími Vladimírem Pešinou a Matějem Sýkorou uložen žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Huml vedl svůj zákrok na protihráče, který se v době střetu nenacházel v držení kotouče a byl v jízdě směrem k brance družstva klubu Piráti Chomutov. K Humlově tíži lze sice přičíst skutečnost, že svůj zákrok vedl mimo zorný úhel Daniela Sorvika, jenž s přihlédnutím ke skutečnosti, že se nenacházel v držení puku, mohl jen stěží očekávat, že by mohl být napadán a nemohl se tak na blížící se střet adekvátně připravit. Současně s tím ovšem předseda Disciplinární komise ELH shledal, že zákrok byl Humlem veden na Sorvikovo rameno, nedošlo k zasažení oblasti hlavy a krku, zákrok ani nebyl veden ve vysoké nájezdové rychlosti či s vyšší mírou agresivity. Z uvedených důvodů má tak předseda Disciplinární komise ELH za to, že zákrok nebyl takové intenzity a takového charakteru, aby byl trestán v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH, a z tohoto důvodu by jeho potrestání mělo spadat výhradně do kompetence rozhodčích utkání přímo v utkání samotném. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Ivan Huml nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing, Verva Litvínov)

Hokejka doporučuje

Další