DK: Zákrok Michala Trávníčka na protihráče Petra Koblasu z utkání HC Verva Litvínov - Piráti Chomutov

Zákrok hráče Michala Trávníčka na protihráče Petra Koblasu z utkání Verva Litvínov - Piráti Chomutov, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu Piráti Chomutov, přičemž v utkání byl hráči Trávníčkovi za uvedený zákrok uložen rozhodčími Vladimírem Pešinou a Matějem Sýkorou menší trest za Vražení na hrazení dle čl. 119 pravidel ledního hokeje 2014-2018. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Trávníček vedl svůj zákrok na protihráče, který krátce před střetem odehrál puk, přičemž zákrok byl proveden tím způsobem, že Trávníček Koblasu atakoval ramenem do oblasti hrudníku, v důsledku čehož došlo ke Koblasově pádu na hrazení. Předseda Disciplinární komise ELH v daném případě neshledal, že by Trávníček vedl svůj zákrok ve vysoké nájezdové rychlosti, která by zvýšila intenzitu provedeného zákroku, před zákrokem se neodrazil, aby dosáhl jeho vyšší intenzity. Předseda Disciplinární komise ELH naopak dospěl k závěru, že Koblasa nedostatečně zohlednil své postavení a možnost být napadán, v předmětné situaci jednal tak, že upřednostnil odehrání kotouče v pozici, která pak ovšem zcela zásadně limitovala možnost jakékoliv obrany před zákrokem z Trávníčkovy strany. Dle Předsedy Disciplinární komise ELH s ohledem na shora popsané skutečnosti nebyl zákrok takové intenzity a takového charakteru, že by byl způsobilý vážnějším způsobem ohrozit Koblasovo zdraví, nenaplnil znaky disciplinárního přestupku, aby byl trestán v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH, a z tohoto důvodu by jeho potrestání mělo spadat výhradně do kompetence rozhodčích utkání přímo v utkání samotném. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Michal Trávníček nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další