DK: Zákrok hráče Martina Ševce na protihráče Tomáše Urbana a následné jednání hráčů Jakuba Orsavy a Jaroslava Vlacha z utkání BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec

Zákrok hráče Martina Ševce na protihráče Tomáše Urbana a následné jednání hráčů Jakuba Orsavy a Jaroslava Vlacha z utkání BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec, které byly předsedou Disciplinární komise ELH řešeny na základě zápisu o utkání, kdy byl rozhodčími Pavlem Hodkem a Zbyňkem Kubičíkem všem zmíněným hráčům uložen větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání, v případě hráčů Orsavy a Vlacha za bitku dle čl. 141 Pravidel ledního hokeje, v případě hráče Martina Ševce pak za krosček dle čl. 127 Pravidel ledního hokeje. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Ševc se svého jednání dopustil v návaznosti na skutečnost, že protihráč Tomáš Urban vystřelil po skončení utkání puk na prázdnou branku družstva klubu Bílí Tygři Liberec. Ševc Urbana napadl holí drženou v obou rukách, kdy se tímto způsobem pokusil zasáhnout oblast hlavy a krku Tomáše Urbana. Vzhledem k tomu, že k předmětné situaci došlo po skončení utkání, má předseda Disciplinární komise ELH za to, že byl Ševcovi za jeho jednání správně uložen větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání, v dalším však, i s přihlédnutím k intenzitě zákroku a jeho následkům, neshledal Ševcovo jednání jako natolik závažné, aby toto bylo trestáno nad rámec trestu uloženého rozhodčími utkání v utkání samotném. V případě následné šarvátky hráčů Jaroslava Vlacha a Jakuba Orsavy předseda Disciplinární komise ELH shledal, že oba jmenovaní hráči svedli šarvátku v okamžiku, kdy rozhodčí utkání snažili oddělit hráče družstev obou zúčastněných klubů. Zatímco v případě hráče Jakuba Orsavy Předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že tento nebyl iniciátorem potyčky, v případě hráče Jaroslava Vlacha shledal Předseda Disciplinární komise ELH za zásadně přitěžující okolnost popsaného jednání tu, že Vlach opakovaně neuposlechl výzev rozhodčích, aby svých pokusů o napadení Jakuba Orsavy zanechal, naopak zneužil skutečnosti, že rozhodčí utkání od sebe v rozhodné chvíli rozdělovali jiné hráče družstev zúčastněných klubů a napadením Orsavy vyvolal s tímto šarvátku, na základě čehož opět došlo k eskalaci napětí mezi zbývajícími hráči družstev obou klubů, a rozhodčí utkání byli opětovně nuceni oddělit hráče družstev obou zúčastněných klubů a dokonce následně z obavy, že dojde k rozpoutání nové hromadné potyčky, odvolat pozápasový ceremoniál stanovený čl. 3.25 Herního řádu Tipsport ELH 2017-2018. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání hráče Jaroslava Vlacha za disciplinární přestupek Bitka. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Orsava dle údajů obsažených v zápise o utkání v důsledku Vlachova jednání utrpěl tržnou ránu v obličeji, a zároveň s přihlédnutím ke skutečnosti, že Vlach s výjimkou trestu finanční pokuty uložené hráči předsedou Disciplinární komise ELH dne 10.02.2016 za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Nesportovní chování dle § 36 Disciplinárního řádu ELH nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH, že se hráči Jaroslavu Vlachovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání ELH za Bitku. V případě hráčů Jakuba Orsavy a Martina Ševce předseda Disciplinární komise ELH v daném případě dospěl k závěru, že se jmenovaní hráči nedopustili přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a disciplinární řízení s hráči se tudíž zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing, BK Mladá Boleslav)

Hokejka doporučuje

Další