DK: Zákrok Víta Christova na protihráče Zbyňka Michálka z utkání HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu HC Sparta Praha, přičemž v utkání nebyl hráči Christovovi za uvedený zákrok rozhodčími Vladimírem Pešinou a Danielem Pražákem uložen žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH, že ke střetu Christova s Michálkem došlo v situaci, kdy ani jeden ze zúčastněných hráčů nebyl v držení kotouče. Dle navrhovatele na disciplinární projednání dané věci Christov při kontaktu s Michálkem zvedl loket a jím nebo dokonce koncem hokejky trefil Michálka do obličeje, přičemž k posuzovanému navrhovatel na disciplinární projednání dané věci doplnil, že Michálek následkem střetu předmětné utkání mezi družstvem klubu HC Sparta Praha a družstvem klubu HC Oceláři Třinec nedohrál. Tuto předestřenou verzi střetu však předseda Disciplinární komise ELH z dostupných záběrů situace neprokázal. Christov v předmětné situace zřetelně oddělil ruku od těla, nelze však vyloučit, že takto činil instinktivně ve snaze ubránit se blížícímu se protihráči. Ač je patrné, že Michálek nejevil žádný zájem fyzicky Christova napadnout, tuto skutečnost mohl Vít Christov, který se soustředil na pohyb puku, jen obtížně předvídat a oddělení ruky od těla bylo instinktivní obrannou reakcí. Přestože lze konstatovat, že hráč ledního hokeje je obecně odpovědný za své jednání a z něj vyplývající důsledky, ať už je toto činěno úmyslně či neúmyslně, nemá v daném případě předseda Disciplinární komise ELH za prokázané, že by Christov zasáhl Michálka svou paží, či koncem své hole, vyloučit nelze ani eventualitu, že si Michálek své zranění, konkrétně poranění hlavy, které je uvedeno v zápise o utkání, způsobil při pádu na hrací plochu, k němuž došlo následkem skutečnosti, že Michálek zakopl o Christovovy brusle. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Vít Christov nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: HC Sparta Praha, foto: Jan Beneš).

Hokejka doporučuje

Další