DK: Jednání Patrika Zdráhala z utkání HC VÍTKOVICE RIDERA - Bílí Tygři Liberec

Jednání hráče Patrika Zdráhala z utkání HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu Bílí Tygři Liberec, přičemž v utkání nebyl hráči Zdráhalovi za toto jednání rozhodčími Robinem Šírem a Adamem Kikou uložen žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH shledal po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace, že Zdráhal byl v prostoru před brankou družstva klubu Bílí Tygři Liberec atakován protihráčem Petrem Jelínkem, přičemž k tomuto došlo konkrétně tím způsobem, že Jelínek sekl svou holí na oblast Zdráhalových kalhot, potažmo do oblasti jeho levého kolena. Přestože po tomto zákroku Zdráhal provedl krok, na zasaženou levou nohu již následně nedošlápl a upadl na hrací plochu. Předseda Disciplinární komise ELH ovšem vyhodnotil reakci Patrika Zdráhala jako přirozenou, neshledal v této prvky teatrálnosti a zcela kategoricky se tak neztotožnil se závěry navrhovatele na disciplinární projednání dané věci ve smyslu, že se měl Zdráhal dopustit jednání, na které se vztahuje pravidlo č. 138 - nafilmovaný pád nebo přehrávání, jak doslova navrhovatel na disciplinární projednání dané věci uvedl ve svém podnětu. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že se hráč Patrik Zdráhal nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing).

Hokejka doporučuje

Další