DK: Zákrok Marka Tomici na Rostislava Marosze z utkání HC Dynamo Pardubice - Piráti Chomutov

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Tomicovi uložen rozhodčími Adamem Kikou a Ivanem Fateevem větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 124 Pravidel ledního hokeje. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Tomica vedl svůj zákrok čelně proti protihráči, který byl fakticky považován za hráče v držení kotouče, byť krátce před střetem nahodil puk do útočného pásma družstva klubu Dynamo Pardubice. Marosz se po nahození kotouče pokusil pohybem do středu hřiště vyhnout blížícímu se střetu, přičemž na tento pokus Tomica zareagoval tím způsobem, že aktivně vystoupil proti směru jízdy protihráče a tohoto prokazatelně zasáhl do oblasti hlavy a krku. Charakter vedení zákroku předseda Disciplinární komise ELH vyhodnotil jako zvláště nebezpečný, a to zejména s ohledem na součet rychlostí dvou proti sobě jedoucích hráčů. Přestože Tomica nevedl svůj zákrok ve vysoké nájezdové rychlosti, nelze současně tvrdit, že by se nacházel ve zcela statistickém postavení. Je zároveň nepochybné, že Tomica těsně před svým zákrokem oddělil ruku od těla, a v důsledku shora popsaného se značnou intenzitou atakoval Marosze do hlavy. K tíži Marka Tomici předseda Disciplinární komise ELH též přičetl skutečnost, že tento měl ze svého postavení o situaci dobrý přehled, byl za své jednání plně odpovědný a musel si být vědom, že při aktivním vystoupení proti směru jízdy protihráče dojde patrně k jeho zasažení, včetně pravděpodobného zasažení oblasti hlavy nebo krku, a k následnému možnému vážnému zranění protihráče. V daném případě lze tak považovat za šťastnou souhru okolností, že ruka Tomici tzv. pouze „sklouzla“ po Maroszově hlavě, v opačném případě by bylo možné očekávat zranění zcela devastujícího rázu, čímž by bylo na místě zákrok zařadit do kategorie zvláště závažných a zavrženíhodných. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání hráče Marka Tomici za disciplinární přestupek Zásah do hlavy nebo krku. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Marosz dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem utrpěl zranění v obličejové části, konkrétně mu byly zlomeny dva zuby, přičemž však předmětné utkání mezi Dynamo Pardubice a Piráti Chomutov dokončil, a zároveň s přihlédnutím ke skutečnosti, že Tomica nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH, že se hráči Marku Tomicovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na čtyři soutěžní utkání ELH za Zásah do hlavy a krku. (zdroj videa: BPA sport marketing) Foto: Jan Jedlička (HC Dynamo Pardubice).

Hokejka doporučuje

Další