DK: Zákrok Petra Jelínka na Marcela Haščáka z utkání HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu HC Kometa Brno, přičemž v utkání nebyl hráči Jelínkovi za uvedený zákrok rozhodčími Petrem Lacinou a Danielem Pražákem uložen žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Jelínek vedl svůj zákrok čelně proti protihráči, který byl v držení kotouče. Jelínek sice v době zákroku držel ruce u těla, nevedl tento ve zvláště vysoké nájezdové rychlosti, ale prokazatelně se před zákrokem odrazil, aby dosáhl jeho vyšší intenzity. V dalším však z dostupných záběrů situace nemá předseda Disciplinární komise ELH za to, že by zákrokem došlo k primárnímu zasažení oblasti hlavy nebo krku Marcela Haščáka, jak ve svém podání uvedl navrhovatel na disciplinární projednání dané věci. Tím má předseda Disciplinární komise ELH za to, že potrestání Petra Jelínka za uvedený zákrok spadalo do kompetence rozhodčích, pokud k němu byl dán důvod porušením jednotlivých ustanovení pravidel ledního hokeje, nebyl však takového charakteru ani nedosáhl takové nebezpečnosti, aby byl trestán v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Petr Jelínek nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další