DK: Zákrok Juraje Valacha na Davida Váňu z utkání HC Dukla Jihlava - Piráti Chomutov

Zákrok hráče Juraje Valacha na protihráče Davida Váňu z utkání Dukla Jihlava - Piráti Chomutov, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Valachovi za uvedený zákrok uložen rozhodčími Vladimírem Pešinou a Petrem Lacinou větší trest na 5 minut + do konce utkání za vražení na hrazení dle čl. 119 pravidel ledního hokeje 2014-2018. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Valach vedl svůj zákrok na protihráče v bezprostřední blízkosti od hrazení před hráčskou lavicí družstva klubu Piráti Chomutov. Váňa krátce před zákrokem zahrál puk odrazem o hrazení a následně zaujal čelní postavení směrem k mantinelu, aby mohl snáze zahrát puk, pokud by tento minul další z hráčů klubu HC Dukla Jihlava Petr Straka. Vzhledem k tomu, že Straka do okamžiku střetu kotouč nezahrál, nelze v daném případě dle předsedy Disciplinární komise ELH než konstatovat, že zákrok byl veden na hráče, který byl technicky vzato stále v držení puku. Ač se Valach v předmětné situaci dopustil lehkého přistrčení rukama na oblast zad protihráče, neučinil toto dle závěru předsedy Disciplinární komise ELH se zvýšenou razancí, zákrok nevedl ve vysoké nájezdové rychlosti, ani se těsně před zákrokem neodrazil, aby tímto docílil vyšší intenzity provedení zákroku. Naopak je dle předsedy Disciplinární komise ELH na místě uvést, že Váňa zaujal krátce před střetem krajně nepříznivé čelní postavení k hrazení, čímž sám sebe vystavil do zranitelné pozice a výrazně tím limitoval možnost své obrany před jakýmkoliv zákrokem ze strany Juraje Valacha. Z uvedených důvodů má předseda Disciplinární komise ELH v posuzovaném případě za to, že větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Vražení na hrazení dle čl. 119 pravidel ledního hokeje 2014-2018 je plně odpovídající charakteru a intenzitě provedeného zákroku, v dalším však nemá za to, že by Valachovo jednání bylo svou povahou natolik závažné, aby za něj bylo na místě hráče trest v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Juraj Valach nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další