DK: Zákrok Ondřeje Romana na Michala Hlinku z utkání HC VÍTKOVICE RIDERA - HC Dukla Jihlava

Zákrok hráče Ondřeje Romana na protihráče Michala Hlinku z utkání Vítkovice Ridera - Dukla Jihlava, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Romanovi uložen rozhodčími René Hradilem a Zbyňkem Kubičíkem větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Sekání dle čl. 159 Pravidel ledního hokeje. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Roman vedl svůj zákrok na protihráče krátce po vhazování ve středovém kruhu, a to v situaci, kdy lze z podstaty věci zcela vyloučit, že by zákrok byl veden v rámci souboje o puk, jelikož tento již měl v inkriminovaný moment ve svém držení hráč družstva klubu HC Dukla Jihlava Lukáš Anděl. Roman svým jednáním, kdy švihl svou holí směrem vzhůru, bezvýhradně naplnil předpoklad pro uložení většího trestu + osobního trestu do konce utkání ve smyslu čl. 159 bodu vi. Pravidel, kterým je sekání definováno též tak, že hráč zvedne hůl mezi soupeřovy nohy, aby zasáhl soupeře do rozkroku. Dle předsedy Disciplinární komise ELH je na místě uvést, že seknutí ze strany Ondřeje Romana se vyznačovalo zvláště vysokou intenzitou, následkem čehož došlo ke zranění protihráče v oblasti genitálií. Přestože je z dostupných záběrů patrné, že Roman okamžitě po svém zákroku projevoval lítost a Hlinkovi se za své jednání omlouval, nelze současně než konstatovat, že Roman byl za své jednání plně způsobilý a rozhodl-li se krátce po vhazování švihnout svou holí směrem vzhůru, zvláště pak za situace, kdy toto jednání nemohlo mít vliv na případné získání puku do své moci, měl si být vědom Hlinkovy blízkosti a též skutečnosti, že takto provedeným zákrokem může dojít k zasažení protihráče do rozkroku a jeho zvláště bolestivému zranění. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání hráče Ondřeje Romana za disciplinární přestupek Sekání. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Hlinka dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem utrpěl poranění genitálií, vinou kterého předmětné utkání mezi družstvem Vítkovice Ridera a družstvem Dukla Jihlava nedokončil, a zároveň s přihlédnutím ke skutečnosti, že Roman nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH, že se hráči Ondřeji Romanovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na tři soutěžní utkání ELH za Sekání. (zdroj videa: HC Vítkovice Ridera).

Hokejka doporučuje

Další