DK: Zákrok hráče Nicolase Hlavy na protihráče Františka Gerháta z utkání Piráti Chomutov - Verva Litvínov

Zákrok hráče Nicolase Hlavy na protihráče Františka Gerháta z utkání Piráti Chomutov - Verva Litvínov, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Hlavovi uložen rozhodčími Romanem Svobodou a Lukášem Bejčkem větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 124 Pravidel ledního hokeje 2014-2018. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Hlava vedl svůj zákrok na Gerháta, který krátce před střetem odehrál bekhendem kotouč podél hrazení a byl tak z hlediska výkladu pravidel ledního hokeje považován za hráče v držení puku. Přestože lze konstatovat, že Gerhát před zahráním puku a současně při dobrzďování u hrazení dramaticky snížil své těžiště, v situaci, kdy se Gerhát pro toto jednání rozhodl, nic nenasvědčovalo tomu, že Hlava povede svůj zákrok způsobem, kterým tak následně učinil. Hlava sice z podstaty věci, kdy se ke Gerhátovi natočil krátce před střetem samotným, nemohl naplnit znaky přitěžující okolnosti spočívající ve výskoku, či vysoké nájezdové rychlosti, je však nepochybné, že se Hlava krátce před zákrokem zpevnil a byť s rukou drženou u těla, zasáhl zřetelně Gerháta svým pravým ramenem přímým úderem do hlavy. Dle předsedy Disciplinární komise ELH je na místě konstatovat, že Hlava byl zodpovědný za způsob provedení zákroku, pokud se pro jeho realizaci rozhodl, musel si být vědom, že takto, s přihlédnutím k aktuálnímu postavení protihráče, může dojít k zasažení oblasti jeho hlavy nebo krku a následnému zranění protihráče. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání hráče Nicolase Hlavy za disciplinární přestupek Zásah do hlavy nebo krku. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Gerhát dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem utrpěl poranění hlavy, vinou kterého předmětné utkání mezi družstvem Piráti Chomutov a družstvem Verva Litvínov nedokončil, a zároveň s přihlédnutím ke skutečnosti, že Hlava nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH, že se hráči Nicolasi Hlavovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání ELH za Zásah do hlavy nebo krku. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další