DK: Jednání hráče Tylera Lloyeda Redenbacha z utkání Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha

Jednání hráče Tylera Lloyeda Redenbacha z utkání Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu Sparta Praha, přičemž v utkání nebyl hráči Redenbachovi za toto jednání rozhodčími René Hradilem a Adamem Kikou uložen žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Redenbach se po vystřelení puku snažil dostat k odraženému kotouči, přičemž v tomto momentu se mu pokusil ztížit postup za pukem protihráč Jan. Přestože se Buchtele proti Redenbachovi nedopustil zákroku holí, je z dostupných záběrů situace patrné, že zvedl svou levou brusli na patu do směru Redenbachova pohybu, načež Redenbach v následné snaze o odšlápnutí o tuto nastavenou brusli zakopl a upadl na hrací plochu. Tím předseda Disciplinární komise ELH neshledal v jednání Redenbacha prvky teatrálnosti či jakýkoliv jiný náznak toho, že by se Redenbach pokoušel ovlivnit úsudek rozhodčích za účelem získání výhody pro své družstvo ve formě potrestání protihráče. Redenbachův pád na hrací plochu byl dle předsedy Disciplinární komise ELH logickým důsledkem střetu s protihráčovou bruslí, kdy v návaznosti na tento Redenbach ztratil schopnost další koordinace svého pohybu. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že se hráč Tyler Lloyed Redenbach nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další