DK: Jednání hráče Dávida Skokana z utkání Aukro Berani Zlín - Piráti Chomutov

Jednání hráče Dávida Skokana z utkání Aukro Berani Zlín - Piráti Chomutov, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Skokanovi za uvedené jednání uložen rozhodčími Romanem Mrkvou a Pavlem Hodkem osobní desetiminutový trest + osobní trest do konce utkání za napadání rozhodčích dle čl. 116 pravidel ledního hokeje 2014- 2018. V dané věci předseda Disciplinární komise ELH provedl dokazování videozáznamem předmětné situace, z něhož shledal, že Skokan se po zmařeném vhazování v útočném pásmu družstva klubu Piráti Chomutov dopustil slovního výpadu proti čárovému rozhodčímu Vítu Ledererovi, za což mu byl uložen osobní desetiminutový trest v souladu s čl. 116 pravidel ledního hokeje, v tomto svém jednání setrval i přes upozornění hlavního rozhodčího utkání Pavla Hodka, což mu byl uložen v souladu se shora citovaným ustanovením pravidel ledního hokeje osobní trest do konce utkání. Dle popisu učiněného rozhodčími utkání v poznámkách k utkání zápisu o utkání Skokan při svém projevu nesportovního chování vůči rozhodčím užil zvláště vulgárních výrazů, konkrétně „vy ko**** za******.“ Z uvedeného má předseda Disciplinární komise ELH za to, že rozhodčími utkání bylo správně postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními pravidel ledního hokeje, v dalším však neshledal, že by se Skokan dopustil takového jednání, za které by bylo na místě uložit mu trest v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Dávid Skokan nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další