DK: Zákrok hráče Petra Vrány na protihráče Jaroslava Vlacha z utkání Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha

Zákrok hráče Petra Vrány na protihráče Jaroslava Vlacha z utkání Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu Bílí Tygři Liberec, přičemž v utkání samotném byl hráči Vránovi uložen rozhodčími utkání Robinem Šírem a Romanem Mrkvou menší trest za Sekání dle čl. 159 Pravidel ledního hokeje. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Vrána vedl svůj zákrok na Vlacha, který při přechodu útočné modré čáry nahodil kotouč za branku družstva klubu HC Sparta Praha, leč byl stále z hlediska výkladu pravidel ledního hokeje považován za hráče v držení puku. Aniž by Vrána jakýmkoliv způsobem mohl zasáhnout nahozený kotouč, či se jakkoliv jinak snažil Vlacha zastavit u hrazení tělem, napřáhl bezprecedentně svou hůl a seknutím zasáhl Vlacha do oblasti břicha. V daném případě nelze než konstatovat, že Vrána si byl svého jednání dobře vědom a činil jej s plnou odpovědností. Z tohoto důvodu nelze pochybovat o tom, že byl Vrána srozuměn s tím, že provedeným zákrokem nemůže docílit ničeho jiného, nežli zasažení protihráče do oblasti břicha, či hráčských kalhot, a že tímto způsobem rovněž může dojít ke zranění Protihráče. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání hráče Petra Vrány za disciplinární přestupek Sekání. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Vlach neutrpěl dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem žádné zranění, a zároveň s přihlédnutím ke skutečnosti, že Vrána nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH, že se hráči Petru Vránovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání ELH za Sekání. (zdroj videa: BPA sport marketing, Česká televize)

Hokejka doporučuje

Další