DK: Jednání hráče Rudolfa Červeného z utkání Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec

Jednání hráče Rudolfa Červeného z utkání Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu Bílí Tygři Liberec, přičemž v utkání nebyl hráči Červenému uložen za toto jednání rozhodčími Vyacheslavem Bulanovem a Robinem Šírem žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH, že Červený se jednání, které navrhovatel na disciplinární projednání dané věci označil jako takové, na které se vztahuje čl. 138 pravidel ledního hokeje 2014-2018, tedy nafilmovaný pád nebo přehrávání, měl dopustit před brankou družstva klubu Bílí Tygři Liberec, a to v návaznosti na pokus protihráče Patrika Maiera odpálit holí ze vzduchu letící kotouč. Ačkoliv Maier švihl svou holí zespoda nahoru a následně zpět směrem dolů v bezprostřední blízkosti obličeje Rudolfa Červeného, nezasáhl dle dostupných záběrů situace oblast Červeného hlavy. Je navíc patrné, že Červený reagoval již na předcházející pohyb Maierovy hole odspoda nahoru, načež se následně chytl svou rukavicí za obličej na znamení toho, že byl Maierovou holí zasažen. Ač lze pochopit, že Červený se mohl leknout Maierovy hole, která skutečně prolétla v bezprostřední blízkosti jeho obličeje, není dle předsedy Disciplinární komise ELH obhajitelné následné teatrální jednání Červeného, který prudce trhl hlavou a zároveň se chytil za obličej, čímž předstíral, že byl Maierovou holí zasažen. V tomto svém jednání setrval i následně, kdy vedl komunikaci s hlavním rozhodčím utkání Robinem Šírem, jemuž mohl sdělit, že k zákroku vysokou holí ve smyslu čl. 143 pravidel ledního hokeje 2014-2018 tak, jak byl definován rozhodčími přímo v utkání, nedošlo. Tím má předseda Disciplinární komise ELH za to, že Červený v daném případě zneužil popsaného jednání Protihráče k tomu, aby se předstíráním zasažení holí pokusil ovlivnit úsudek rozhodčích a docílit tímto nesportovním způsobem vyloučení protihráče. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH usoudil, že se Rudolf Červený svým jednáním dopustil disciplinárního přestupku Nafilmovaný pád nebo přehrávání dle čl. 138 Pravidel ledního hokeje. Hráči se tak rozhodnutím předsedy Disciplinární komise ELH ukládá finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny. (zdroj videa: BPA sport marketing, Česká televize

Hokejka doporučuje

Další