DK: Zákrok Ryana Hollwega na Jakuba Krejčíka z utkání HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň

Zákrok hráče Ryana Hollwega na protihráče Jakuba Krejčíka z utkání Kometa Brno - Škoda Plzeň, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu Kometa Brno, přičemž v utkání nebyl hráči Hollwegovi za uvedený zákrok rozhodčími Janem Hribikem a Pavlem Hodkem uložen žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Hollweg vedl svůj zákrok čelně proti Krejčíkovi, který krátce před střetem odehrál puk, ale jelikož tento v době střetu nepřevzal žádný z dalších hráčů na hrací ploše, lze konstatovat, že ve smyslu výkladu pravidel ledního hokeje 2014-2018 byl Krejčík v okamžik střetu stále považován za hráče v držení puku. Ač navrhovatel na disciplinární projednání dané věci ve svém podání vyslovil závěr, že Hollweg se svým zákrokem dopustil zasažení oblasti hlavy a krku protihráče, neshledal předseda Disciplinární komise ELH, že by bylo možné na základě dostupného záběru předmětné situace tuto hypotézu potvrdit. Hollweg vedl svůj zákrok na Krejčíka ve vysoké nájezdové rychlosti, ovšem čelně, a navíc v situaci, kdy si měl být Krejčík jeho pohybu vědom a měl být na blížící se střet připraven. Nelze prokázat, že by Hollweg při vedení zákroku zvedl své ruce na oblast hlavy a krku protihráče, je současně nepochybné, že se Hollweg před zákrokem neodrazil, aby dosáhl jeho vyšší intenzity. Za dané situace má předseda Disciplinární komise ELH za to, že s přihlédnutím k vyšší nájezdové rychlosti lze zákrok posuzovat maximálně jako Napadení ve smyslu čl. 122 pravidel ledního hokeje 2014-2018, a pokud vůbec byl dán důvod k potrestání Ryana Hollwega za tento uvedený zákrok porušením jednotlivých ustanovení pravidel ledního hokeje, spadala tato odpovědnost do kompetence rozhodčích utkání. Zákrok však dle předsedy Disciplinární komise ELH nebyl takového charakteru ani takového stupně nebezpečnosti, aby byl trestán v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Ryan Hollweg nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing, Česká televize)

Hokejka doporučuje

Další