DK: Zákrok Ryana Hollwega na Michala Gulašiho z utkání HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno

Zákrok hráče Ryana Hollwega na protihráče Michala Gulašiho z utkání Škoda Plzeň - Kometa Brno, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu komise rozhodčích ČSLH, přičemž v utkání nebyl hráči rozhodčími utkání Danielem Pražákem a Vladimírem Pešinou uložen žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH, že Hollweg se zákroku proti Michalu Gulašimu dopustil zcela mimo souboj o puk, a to v prostoru před brankou družstva klubu Kometa Brno. Hollweg zneužil pohybu protihráče blížícího se zpoza branky k tomu, aby se proti němu dopustil krátkého pohybu své hole, jak je patrné z pohybu Hollwegových rukavic, a Gulašiho tímto způsobem, tj. špičkou své hole, zasáhl do oblasti genitálií. Je zřejmé, že Hollweg si musel být Gulašiho postavení dobře vědom a muselo mu být současně s tím zřejmé, že způsobem, kterým se rozhodl svůj zákrok provést, dojde k zasažení protihráče v citlivých partiích, přičemž tímto zákrokem mohl zároveň Gulašimu přivodit bolestivé a vážné zranění. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání hráče Ryana Hollwega za disciplinární přestupek Bodnutí špičkou hole. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Gulaši dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem neutrpěl žádné zranění, vinou kterého by předmětné utkání mezi družstvem Škoda Plzeň a družstvem Kometa Brno nedokončil, a zároveň s přihlédnutím ke skutečnosti, že Hollweg nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH, že se hráči Ryanu Hollwegovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na tři soutěžní utkání ELH za Bodnutí špičkou hole. (zdroj videa: BPA sport marketing, Česká televize)

Hokejka doporučuje

Další