DK: Zákrok Jakuba Suchánka na Henri Tuominena z utkání HC Dukla Jihlava - HC Energie Karlovy Vary

Zákrok hráče Jakuba Suchánka na protihráče Henri Tuominena z utkání Dukla Jihlava - Energie Karlovy Vary, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu Energie Karlovy Vary, přičemž v utkání nebyl hráči Suchánkovi za uvedený zákrok rozhodčími Janem Hribikem a Petrem Lacinou uložen žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Suchánek vedl svůj zákrok na Tuominena, který se nacházel v blízkosti hrazení za brankou družstva klubu HC Energie Karlovy Vary, a byl v držení puku. K popisu situace ze strany navrhovatele na disciplinární projednání dané věci, dle něhož se Suchánek dopustil nedovoleného zákroku na protihráče s následkem zranění, lze dle předsedy Disciplinární komise ELH konstatovat toliko, že Suchánek neprovedl svůj zákrok ve zvláště nebezpečné vzdálenosti od hrazení, kdy by při pádu na něj hrozilo napadenému hráči zvláště závažné zranění příkladu poranění krční páteře, Suchánek se nedopustil ani přistrčení Tuominena oběma rukama proti hrazení, nýbrž zákrok provedl pouze svou pravou paží, jíž zatlačil Tuominena do oblasti jeho zad. Byť následně došlo k Tuominenově pádu na hrazení, stalo se tak dle předsedy Disciplinární komise ELH zejména z toho důvodu, že Tuominen nedostatečně vyhodnotil své postavení ve hře, též možnost být napadán a v čelním postavení k hrazení, do něhož se krátce před střetem natočil, nebyl připraven ubránit se zákroku jakýmkoliv způsobem povoleným pravidly ledního hokeje v platném znění. Za dané situace je na místě dle předsedy Disciplinární komise ELH shrnout, že byl-li dán důvod k potrestání Jakuba Suchánka za uvedený zákrok porušení jednotlivých ustanovení pravidel ledního hokeje v platném znění, spadala tato odpovědnost do přímé kompetence rozhodčích utkání, zákrok však nebyl takového charakteru ani takového stupně nebezpečnosti, aby za něj byl uložen trest v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Jakub Suchánek nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další