DK: Zákrok Michala Trávníčka na Martina Lenďáka z utkání HC VERVA Litvínov - Rytíři Kladno

Zákrok hráče Michala Trávníčka na protihráče Martina Lenďáka z utkání Verva Litvínov - Rytíři Kladno, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu Rytíři Kladno, přičemž v utkání nebyl hráči Trávníčkovi za uvedený zákrok rozhodčími Vladimírem Pešinou a Oldřichem Hejdukem uložen žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Trávníček vedl svůj zákrok čelně proti protihráče, který krátce před střetem odehrál puk, ale jelikož tento v době střetu nepřevzal žádný z dalších hráčů na hrací ploše, lze konstatovat, že ve smyslu výkladu pravidel ledního hokeje 2014-2018 byl Lenďák v okamžik střetu stále považován za hráče v držení puku. Přestože navrhovatel na disciplinární projednání dané věci spatřoval v zákroku Trávníčka, že tento byl proveden ve vysoké nájezdové rychlosti s výskokem směřujícím do oblasti hlavy a krku protihráče, neshledal z dostupného záběru situace předseda Disciplinární komise ELH, že by se Trávníček před provedením zákroku dopustil nadskočení, kterým by se pokusil docílit vyšší razance úderu, ani, že by Trávníček svým zákrokem zasáhl oblast hlavy nebo krku Martina Lenďáka. Tím, že byl zákrok veden v rámci dohrání souboje u hrazení, kdy Lenďákovi muselo být zřejmé jeho postavení ve hře a možnosti být napadán, nedospěl předseda Disciplinární komise ELH k přesvědčení, že by byl zákrok takového charakteru ani takového stupně nebezpečnosti, aby byl trestán v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Michal Trávníček nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další