DK: Jednání Arona Chmielewskiho proti Michalu Gulašimu z utkání HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno

Jednání hráče Arona Chmielewskiho proti protihráči Michalu Gulašimu z utkání Oceláři Třinec - Kometa Brno, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě zápisu o utkání, přičemž v utkání byl hráči Chmielewskemu za uvedený zákrok rozhodčími Pavlem Hodkem a René Hradilem uložen větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Bitku dle čl. 141 pravidel ledního hokeje 2014-2018. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Chmielewski se svého jednání proti Gulašimu dopustil po skončení utkání v rámci hromadné potyčky hráčů družstev obou klubů v obranném pásmu družstva klubu Kometa Brno. Souběžně s koncem utkání se Chmielewski snažil zastat spoluhráče Jiřího Polanského, který byl u hrazení v pozici ležícího hráče napaden hráči družstva klubu Kometa Brno Ondřejem Němcem a Leošem Čermákem, a to tím, že zezadu dvakrát přistrčil do zad protihráče Leoše Čermáka. V návaznosti na tuto událost byl Chmielewski napaden dalším hráčem družstva klubu Kometa Brno Radimem Zohornou, a to úderem rukavicí do obličeje, když se Chmielewski pokoušel přiblížit se ke jmenovanému Radimu Zohornovi, bránil mu v tomto pokusu Michal Gulaši. Ze záběrů je zřejmé, že oba hráči, tj. Chmielewski s Gulašim, do sebe několikrát vzájemně strčili, načež Gulaši zdvihl svou ruku ve snaze udeřit Chmielewskiho do obličeje. Tomuto napadení se Chmielewski pomocí své levé paže ubránil, v dalším shodil rukavice, strhl Gulašiho na ledovou plochu a minimálně třikrát jej udeřil do blíže nespecifikované oblasti těla, než mu v jeho dalším jednání zamezili čároví rozhodčí utkání. Přestože se Chmielewski dopustil zřetelného fyzického napadení, za které mu byl rozhodčími utkání správně uložen větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Bitku dle čl. 141 pravidel ledního hokeje 2014-2018, neshledal předseda Disciplinární komise ELH, že by své údery směřoval zvláště nebezpečným způsobem do oblasti Gulašiho hlavy, lze zčásti přisvědčit tomu, že Chmielewski byl k jeho jednání Gulašim, resp. jednáním dalšího hráče družstva klubu Kometa Brno Radimem Zohornou, vyprovokován. Za daných okolností předseda Disciplinární komise ELH konstatoval, že trest uložený Chmielewskimu za jeho jednání rozhodčími utkání lze považovat za dostatečný, v dalším pak jeho jednání nebylo takového charakteru ani takového stupně nebezpečnosti, aby za něj byl uložen trest v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Chmielewski nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing, Česká televize).

Hokejka doporučuje

Další