DK: Zákrok Davida Kajínka na Michala Trávníčka z utkání HC Dukla Jihlava – HC VERVA Litvínov

Zákrok hráče Davida Kajínka na protihráče Michala Trávníčka z utkání Dukla Jihlava – Verva Litvínov, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu Verva Litvínov, přičemž v utkání nebyl hráči za tento zákrok uložen rozhodčími Janem Hribikem a Adamem Kikou žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Kajínek vedl svůj zákrok na Trávníčka, který byl v držení puku, a to na hranici levého kruhu pro vhazování v obranném pásmu družstva klubu Dukla Jihlava, přičemž k tomuto konkrétně došlo ve chvíli, kdy se Trávníček pokusil prohodit puk kolem Kajínkovy pravé nohy. Zákrok byl Davidem Kajínkem proveden z boku, nikoliv však mimo zorný úhel Trávníčka, a to tak, že Kajínek vystrčil své pravé koleno do směru Trávníčkovy jízdy. Tímto způsobem pak byl Trávníček zasažen do své levé nohy, kterou krátce před střetem nadlehčil ve snaze vyhnout se Kajínkovi, čímž shodou okolností došlo k minimalizování následků střetu. Předseda Disciplinární komise ELH přitom shledal, že je na místě zcela vyloučit, že by k tomuto popsanému zákroku mohlo dojít souběžně s hrou tělem, neboť Kajínek tělem Trávníčka vůbec nezasáhl, z dostupných záběrů situace ani není patrné, že by právě tento způsob obranné hry byl v předmětném okamžiku Kajínkovým záměrem. Naopak, Kajínek před střetem zaujal postavení, které případnou hru tělem zcela vylučovalo, veškerou svou snahu upnul v dané chvíli k tomu, aby svou pravou nohou znemožnil Trávníčkovi jeho další pohyb. Přestože nelze Kajínkovi prokázat přímý úmysl zasáhnout svým kolenem nohy Michala Trávníčka, nelze současně dle předsedy Disciplinární komise ELH než konstatovat, že Kajínek byl za své jednání plně odpovědný a musel si být vědom, že zejména při způsobu, kterým se rozhodl svůj zákrok vést, dojde s největší pravděpodobností ke střetu s levou nohou Michala Trávníčka a jeho následnému možnému zranění. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání Davida Kajínka za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Faul kolenem. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Michal Trávníček dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem neutrpěl žádné zranění, aby z tohoto důvodu předmětné utkání mezi družstvem klubu Dukla Jihlava a družstvem klubu Verva Litvínov nedokončil, a současně s přihlédnutím k polehčující okolnosti, že Kajínek nebyl během uplynulých dvou let disciplinárně trestán, rozhodl Předseda Disciplinární komise ELH, že se Davidu Kajínkovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání ELH za Faul kolenem.

Hokejka doporučuje

Další