DK: Zákrok Davida Šticha na Davida Grígera z utkání HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno

Zákrok hráče Davida Šticha na protihráče Davida Grígera z utkání HC Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě zápisu o utkání, kdy byl hráči v utkání rozhodčími utkání René Hradilem a Adamem Kikou uložen větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Faul kolenem dle čl. 153 pravidel ledního hokeje 2014-2018. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Štich vedl svůj zákrok proti protihráči, který krátce před střetem odehrál puk, ale jelikož tento v době střetu nepřevzal žádný z dalších hráčů na hrací ploše, lze konstatovat, že ve smyslu výkladu pravidel ledního hokeje 2014-2018 byl protihráč Gríger v okamžik střetu stále považován za hráče v držení puku. Přestože lze konstatovat, že zákrok nebyl veden v nikterak vysoké nájezdové rychlosti, je současně na místě uvést, že Štich se zákroku proti Grígerovi dopustil v situaci, kdy jeho pomocí nemohl Grígerovi jakkoliv ztížit odehrání puku, nebo dokonce tento puk získat do svého držení. Byť lze předpokládat, že původním Štichovým záměrem bylo zasáhnout Grígera u hrazení tělem, je patrné, že se těsně před střetem zapřel na své pravé noze, přičemž své levé koleno vystrčil proti směru pohybu protihráče. Ačkoliv se na poslední chvíli pokusil Gríger blížícímu se střetu vyhnout a snažil se svou levou nohu nadzvednout z ledu, z důvodu, že následkem předchozího prudkého zabrzdění byla jeho levá noha stojná, se již střetu vyhnout nestihl. V každém případě je však dle předsedy Disciplinární komise ELH na místě uvést, že Štich měl již v momentě, kdy se k zákroku chystal, o situaci dobrý přehled a nelze tak činit žádné pochybnosti ve smyslu, že byl za své jednání plně odpovědný a měl si být vědom, že pokud se rozhodne provést zákrokem tím způsobem, jakým v dané situaci učinil, může dojít tímto způsobem ke zvláště nebezpečnému zákroku kolenem a následnému možnému vážnému zranění protihráče, zvláště pak neučinil-li ničeho, aby se jakýmkoliv způsobem pokusil alespoň minimalizovat následky jím prováděného zákroku. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání Davida Šticha za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Faul kolenem. S přihlédnutím ke skutečnosti, že David Gríger dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem utrpěl zranění levého kolena, přičemž z tohoto důvodu předmětné utkání mezi družstvem klubu Energie Karlovy Vary a družstvem klubu Rytíři Kladno nedokončil, a současně s přihlédnutím k přitěžující okolnosti, že Štich byl během uplynulých dvou let disciplinárně trestán, konkrétně dne 14.11.2016, kdy mu byl za jednání proti protihráči Ondřeji Kratěnovi uložen trest nepodmíněného zastavení činnosti na pět soutěžních utkání za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Vražení na hrazení dle čl. 119 pravidel ledního hokeje 2014-2018, dále dne 9.1.2017, kdy mu byl za jednání proti protihráči Ivanu Humlovi uložen trest nepodmíněného zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání a finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 124 pravidel ledního hokeje 2014-2018, a dále dne 14.3.2017, kdy mu byl za jednání proti rozhodčímu Janu Hribikovi uložen trest nepodmíněného zastavení činnosti na tři soutěžní utkání a finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Napadání rozhodčích dle čl. 116 pravidel ledního hokeje 2014-2018, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH tak, že se hráči Davidu Štichovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání ELH a dále finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny hráče za Faul kolenem.

Hokejka doporučuje

Další