DK: Zákrok Michala Gulašiho na Ondřeje Kovařčíka z utkání HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec

Zákrok hráče Michala Gulašiho na protihráče Ondřeje Kovařčíka z utkání Kometa Brno - Oceláři Třinec, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu Oceláři Třinec, přičemž v utkání nebyl hráči Gulašimu za uvedený zákrok rozhodčími Vladimírem Pešinou a Pavlem Hodkem uložen žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Gulaši vedl svůj zákrok proti Kovařčíkovi, který byl v okamžiku střetu v přímém držení kotouče u hrazení v útočném pásmu družstva klubu Oceláři Třinec. Gulaši patrně vedl svůj zákrok s cílem přirazit protihráče v nikterak nebezpečné vzdálenosti od mantinelu na hrazení a tímto způsobem mu ztížit případné odehrání puku. Tím, že Kovařčík krátce před střetem nechal kotouč za sebou, a tento se následně snažil krýt lopatkou své hole před dalším z hráčů družstva klubu Kometa Brno Hynkem Zohornou, dostal se do lehkého předklonu, čímž se jeho hlava dostala na úroveň hrany hrazení. Kovařčík se sám tímto vystavil do zásadně zranitelné pozice, kterou Gulaši mohl v okamžiku, kdy se rozhodl svůj zákrok provést, jen stěží očekávat. Je sice neoddiskutovatelným faktem, že se Michal Gulaši před zákrokem odrazil, aby dosáhl jeho vyšší intenzity, v dalším však předseda Disciplinární komise ELH nemá za to, že by zákrokem došlo k primárnímu zasažení oblasti hlavy nebo krku Kovařčíka. Byť Gulaši svým zákrokem přimáčkl svou levou paží Kovařčíkovu hlavu na hrazení, stalo se tak dle předsedy Disciplinární komise ELH souběžně se zasažením oblasti Kovařčíkových zad. Za dané situace a s přihlédnutím k postavení Ondřeje Kovařčíka u hrazení, které výrazně limitovalo možnost ubránit se napadení z Gulašiho strany způsobem povoleným pravidly ledního hokeje v platném znění, lze dle předsedy Disciplinární komise ELH konstatovat pouze to, že pokud byl dán důvod k potrestání Michala Gulašiho za uvedený zákrok porušením jednotlivých ustanovení pravidel ledního hokeje v platném znění, a v daném případě s největší pravděpodobností tento důvod dán byl, spadala tato odpovědnost do přímé kompetence rozhodčích utkání. Zákrok však dle závěru předsedy Disciplinární komise ELH nebyl takového charakteru ani takového stupně nebezpečnosti, aby za něj byl uložen trest v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Michal Gulaši nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing, Česká televize).

Hokejka doporučuje

Další