Zákrok Daniela Gazdy na Mislava Rosandiče z utkání PSG Berani Zlín - Mountfield HK

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu Mountfield HK, přičemž v utkání nebyl hráči Gazdovi uložen za toto jednání rozhodčími Robinem Šírem a Romanem Mrkvou žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Gazda svým jednáním jednoznačně naplnil předpoklady pro uložení většího trestu rozhodčími utkání ve smyslu čl. 124 pravidel ledního hokeje, - Gazda vedl svůj zákrok proti protihráči, který se sice průkazným způsobem nedotkl puku, ale z hlediska výkladu pravidel ledního hokeje byl s ohledem na dráhu puku považován za hráče, kterého je přípustné atakovat, - Gazda si musel být vědom skutečnosti, že zákrok vede nap, který o jeho pohybu a postavení nemá tušení, neboť k najetí na zákrok došlo zcela mimo protihráčův zorný úhel, - Gazda vedl svůj zákrok se značnou intenzitou bez jakékoliv snahy hrát puk, ale s jediným a primárním cílem zasáhnout protihráče, přičemž nelze než konstatovat, že v dané situaci byl s ohledem na výše popsané odpovědný, aby svým zákrokem nezasáhl oblast hlavy nebo krku protihráče, - Navzdory skutečnosti, že z dostupného záběru je patrné, že Rosandič utrpěl krvavý šrám v obličejové části, Gazda svým jednáním nezpůsobil protihráči zranění, jehož vinou by protihráč utkání nedohrál, či by jiným způsobem byla ohrožena jeho další činnost profesionálního hráče ledního hokeje. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH usoudil, že se Daniel Gazda svým jednáním dopustil disciplinárního přestupku Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 124 Pravidel ledního hokeje 2018-2022. S přihlédnutím k polehčujícím okolnostem, že protihráč Rosandič zákrokem neutrpěl žádné zranění, jehož vinou by předmětné utkání mezi družstvem klubu PSG Berani Zlín a Mountfield HK nedokončil, a dále že Gazda nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, se hráči Danielu Gazdovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání ELH. (zdroj videa: BPA sport marketing).

Hokejka doporučuje

Další