Zákrok Dávida Skokana na Tylera Redenbacha z utkání Piráti Chomutov - Bílí Tygři Liberec

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu Bílí Tygři Liberec, přičemž v utkání byl hráči Skokanovi uložen za toto jednání rozhodčími René Hradilem a Adamem Kikou menší trest za Sekání dle čl. 159 pravidel ledního hokeje. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Skokan svým jednáním naplnil předpoklady pro uložení většího trestu rozhodčími utkání tím, že protihráče svým jednáním ve smyslu čl. 159 bodu iii. pravidel ledního hokeje bezohledně ohrozil, - Skokan vedl svůj zákrok proti protihráči ve zjevné reakci na předchozí souboj, kdy protihráč v souladu s pravidly ledního hokeje atakoval tělem Dávida Skokana, jenž se snažil získat puk ze souboje vedeného mezi hráčem družstva klubu Bílí Tygři Liberec Janem Ordošem a hráčem družstva klubu Piráti Chomutov Stanislavem Dietzem, - Skokan se svého jednání dopustil zcela mimo souboj o kotouč a tedy bez jakékoliv možnosti svým zákrokem kotouč získat, - Skokan vedl svůj zákrok holí intenzivním seknutím zespoda nahoru, kdy dle závěru předsedy Disciplinární komise ELH tímto způsobem zasáhl protihráče do oblasti břicha, přičemž nelze současně než konstatovat, že byl plně odpovědný za následky svého jednání, - Skokan svým jednáním nezpůsobil protihráči zranění, jehož vinou by protihráč utkání nedohrál, či by jiným způsobem byla ohrožena jeho další činnost profesionálního hráče ledního hokeje. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH usoudil, že se Dávid Skokan svým jednáním dopustil disciplinárního přestupku Sekání dle čl. 159 Pravidel ledního hokeje 2018-2022. S přihlédnutím k polehčujícím okolnostem, že protihráč Redebach zákrokem neutrpěl žádné zranění, jehož vinou by předmětné utkání mezi družstvem klubu Piráti Chomutov a družstvem klubu Bílí Tygři Liberec nedokončil, a dále že Skokan nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, se hráči Dávidu Skokanovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání ELH. (zdroj videa: BPA sport marketing).

Hokejka doporučuje

Další