DK: Zákrok Alexandre Malleta na Davida Bernada z utkání Kometa Brno - BK Mladá Boleslav

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu BK Mladá Boleslav, přičemž v utkání nebyl hráči Malletovi uložen za toto jednání rozhodčími Antonínem Jeřábkem a Pavlem Obadalem žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Hráč svým jednáním jednoznačně naplnil předpoklady pro uložení příslušného trestu rozhodčími utkání ve smyslu čl. 161 pravidel ledního hokeje, - Hráč se dopustil zjevného bodnutí špičkou hole do oblasti břicha protihráče, tohoto jednání se dopustil zcela vědomě a cíleně, lze přitom jednoznačně vyloučit, že by k tomuto došlo náhodným či nezaviněným způsobem, - Hráč se zákroku dopustil v přerušené hře v situaci, kdy se oba soupeře snažili v prostoru před brankou družstva klubu BK Mladá Boleslav oddělit čároví rozhodčí utkání a protihráč podobný druh jednání mohl jen stěží očekávat, - Hráč svým jednáním v konečném důsledku nezpůsobil protihráči zranění, vinou něhož by protihráč utkání nedohrál, či by jiným způsobem byla ohrožena jeho další činnost profesionálního hráče ledního hokeje. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání Alexandre Malleta za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Bodnutí špičkou hole. S přihlédnutím ke skutečnosti, že protihráč zákrokem neutrpěl žádné zranění, jehož vinou by předmětné utkání nedokončil, či by jiným způsobem byla ohrožena jeho další činnost profesionálního hráče ledního hokeje, a současně s přihlédnutím k přitěžující okolnosti, že Mallet byl během uplynulých dvou let disciplinárně trestán, konkrétně dne 31. 10. 2016, kdy mu byl v souladu za jednání proti protihráči Tomáši Mojžíšovi uložen trest nepodmíněného zastavení činnosti na tři soutěžní utkání ELH za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Bitka dle čl. 141 pravidel ledního hokeje 2014-2018, dále dne 7. 2. 2017, kdy mu byl za zákrok proti protihráči Sebastiánu Gorčíkovi uložen v souladu trest nepodmíněného zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání ELH a finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 124 pravidel ledního hokeje 2014-2018, a dále dne 22. 1. 2018, kdy mu byl za zákrok proti protihráči Dominiku Pacovskému uložen trest nepodmíněného zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání ELH a finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Napadení dle čl. 122 pravidel ledního hokeje 2014-2018, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH tak, že se hráči Alexandru Malletovi ukládá finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny hráče za Bodnutí špičkou hole. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další