DK: Zákrok Jiřího Černocha na Jiřího Hunkese z utkání HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen z podnětu klubu Verva Litvínov, přičemž v utkání hráči nebyl rozhodčími Petrem Lacinou a Antonínem Jeřábkem uložen za tento zákrok žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal Předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Hráč se svého zákroku dopustil proti protihráči, který krátce před střetem odehrál kotouč, a ve smyslu pravidel ledního hokeje v platném znění byl stále považován za hráče, jehož je přípustné atakovat, - Hráč primárně svým zákrokem zasáhl oblast zad protihráče, přičemž teprve následně sklouzl zákrok na oblast hlavy nebo krku protihráče, čímž má předseda Disciplinární komise ELH za to, že na zákrok nelze nahlížet jako na nedovolený ve smyslu čl. 124 pravidel ledního hokeje 2014-2018, - Protihráč těsně před zákrokem ze strany hráče, který byl navíc vzhledem k vývoji hry předvídatelný, výrazně snížil své těžiště ve snaze odehrát špičkou hole puk podél hrazení, v důsledku čehož se ovšem jeho hlava dostala na úroveň výšky hrazení, čímž protihráč sám limitoval možnost jakékoliv své obrany před případným zákrokem ze strany hráče, ať už by tento byl veden jakýmkoliv způsobem, - Přestože zákrokem protihráč utrpěl zranění hlavy, přičemž z tohoto důvodu utkání nedokončil, neshledal předseda Disciplinární komise ELH, že by tato skutečnost s ohledem na charakter provedeného zákroku měla být v projednávaném případě přičtena k tíži hráče. Z výše popsaných důvodů se předseda Disciplinární komise ELH neztotožnil s názory vyjádřenými navrhovatelem na disciplinární projednání dané věci v jeho podání ve smyslu, že se měl hráč dopustit úmyslného ataku loktem do oblasti hlavy a krku protihráče, a dospěl k závěru, že se hráč Jiří Černoch nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing).

Hokejka doporučuje

Další