DK: Jednání Michala Vondrky z utkání HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav

Jednání bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno z podnětu klubu HC Oceláři Třinec, přičemž v utkání hráči nebyl uložen rozhodčími Tomášem Horákem a Robinem Šírem uložen za toto jednání žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Hráč byl v jízdě vpřed směrem k brance družstva klubu Oceláři Třinec nedovoleně bráněn protihráčem Davidem Musilem, který poté, co hráč změnil směr svého pohybu do středu hrací plochy, ponechal svou hůl mezi nohama hráče, a tímto způsobil pád hráče na hrací plochu, - V jednání hráče nebyly shledány prvky teatrálnosti, či jakýkoliv jiný náznak toho, že by se hráč svým jednáním snažil ovlivnit úsudek rozhodčích za účelem získání výhody pro své družstvo ve formě potrestání protihráče, - Hráč při pokusu od odšlápnutí do středu hrací plochy zakopl svou levou nohou o hokejku, kterou protihráč nechal mezi nohama hráče, v důsledku čehož ztratil schopnost koordinace svého pohybu a stabilitu, přičemž následný pád hráče na hrací plochu byl dle předsedy Disciplinární komise ELH logickým důsledkem nastalé situace. Z výše popsaných důvodů se předseda Disciplinární komise ELH kategoricky neztotožnil s názory vyjádřenými navrhovatelem na disciplinární projednání dané věci v jeho podání ve smyslu, že v popsané situaci došlo jednoznačně k naplnění skutkové podstaty čl. 138 pravidel ledního hokeje 2018-2022, a dospěl k závěru, že se hráč Michal Vondrka nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing).

Hokejka doporučuje

Další