DK: Zákrok Tomáše Dujsíka na Matěje Berana z utkání HC Sparta Praha - HC Olomouc

Zákrok byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Dujsíkovi uložen rozhodčími Tomášem Horákem a Danielem Pražákem větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Vražení na hrazení dle čl. 119 pravidel ledního hokeje 2018-2022. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Hráč vedl svůj zákrok proti protihráči, který se sice průkazným způsobem nedotkl v okamžik střetu puku, ale z hlediska výkladu pravidel ledního hokeje byl s ohledem na dráhu puku považován za hráče, kterého je přípustné atakovat, - Hráč těsně před zákrokem výrazně zvýšil svou rychlost a při následném zákroku se zřetelně dopustil přistrčení pravou rukou do oblasti zad protihráče, v důsledku čehož protihráč ztratil stabilitu a upadl na hrací plochu, - Byť byl zákrok veden ve vysoké nájezdové rychlosti, nebyl dle předsedy Disciplinární komise ELH veden závažnějším způsobem směrem proti hrazení, nýbrž po jeho délce, na základě čehož předseda Disciplinární komise ELH nemá za to, že by jednání hráče bylo takového charakteru, aby za něj byl uložen jakýkoliv disciplinární trest nad rámec trestu uloženého přímo v utkání jeho rozhodčími, - Přestože následkem zákroku protihráč utrpěl tržnou ránu v obličeji a byl mu vyražen zub, neshledal předseda Disciplinární komise ELH, že by tato skutečnost s ohledem na charakter provedeného zákroku a zejména z důvodu, že ke zranění protihráče došlo až následkem nešťastného nárazu do osoby čárového rozhodčího, měla být v projednávaném případě přičtena k tíži hráče. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že se hráč Tomáš Dujsík nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing) Foto: Kristýna Adámková (HC Olomouc).

Hokejka doporučuje

Další