Branka Jihlavy po konzultaci s videorozhodčím uznána nebyla

Hlavní rozhodčí ruce rozpažil, jelikož puk byl tečován do branky vysokou holí.

Hokejka doporučuje