Vyjádření ČSLH k výrokům Milana Antoše

Foto: Ronald Hansel, Juniorský hokej

8. března 2018, 14:59

ČSLH

Český svaz ledního hokeje se zásadně ohrazuje proti nepravdivým výrokům Milana Antoše v rozhovoru, který zveřejnil Deník Sport ve čtvrtek 8. března 2018.

Fanshop národního týmu

V žádném případě nezpochybňuje jeho právo na názor, byť je v hokejovém prostředí menšinový, důrazně však odmítá, argumentuje-li přitom nepravdivými, nepřesnými nebo účelově zkreslenými údaji.

Milan Antoš lže, když tvrdí, že se úprava struktury soutěží a věkových kategorií nepřipravovala rok, ale kratší dobu.

  • Výkonný výbor ČSLH schválil harmonogram přípravy, konzultací a přijetí změn v organizaci soutěží v září 2016. V lednu 2017 uložil sportovnímu oddělení, aby byla podoba změn dále projednávána v hokejovém hnutí, reprezentačních a dalších odborných komisích, a v lednu 2018, aby byly návrhy s největší podporou – dvouročníková dorostenecká a tříročníková juniorská soutěž, kategorie 9. tříd, případně zachování stávajícího modelu s úpravou jeho struktury – vyhodnoceny včetně jejich dopadů se členy APK LH. Úpravu soutěží schválil VV ČSLH v březnu 2018, příprava na úrovni svazu, komisí a klubů tak trvala téměř osmnáct měsíců.   

Milan Antoš lže, když tvrdí, že o změnách rozhodují lidé, kteří s dětmi a u mládeže nikdy nepracovali.

  • Na svazové úrovni se přípravě změny věnovaly – kromě sportovního oddělení a VV ČSLH – komise mládeže, reprezentační komise, sportovně-technická komise, trenérsko-metodická komise a poradní výbor, složený ze zástupců krajských svazů. Celkem jde přibližně o 70 osob, z nichž většina v mládežnickém hokeje působila nebo působí. Po celou dobu mohly svoje návrhy na organizaci soutěží zasílat také kluby, které se výchově mládeže věnují. Sekretariát ČSLH je k zaslání návrhů na organizaci soutěží vyzval ještě v prosinci 2017 a celkem obdržel návrhy od 44 klubů s mládežnickými mužstvy.

Milan Antoš lže, když tvrdí, že ČSLH nespravedlivě upřednostnil ročník 1997, zatímco úplně „utnul“ ročník 1999.

  • V sezóně 2017/18 mohli v nejvyšší soutěži juniorů nastupovat v rámci tzv. over age výjimky 3 hráči ročníku 1997, tj. prvního ročníku vyšší věkové kategorie. Celkem jich v extralize juniorů nastoupilo 61, což představuje cca 11 % hráčů. Stejnou výjimku budou mít v extralize a regionálních ligách juniorů v sezoně 2018/19 hráči ročníku 1999. Počet over age hráčů bude teprve stanoven, lze však předpokládat, že bude na stejné či podobné úrovni. Podle výkonnosti tak budou moci hráči ročníku 1999 nastupovat v extralize, I. lize, II. lize a krajských soutěžích dospělých a v rámci over age výjimky i v extralize a regionálních ligách juniorů, kde může jít přibližně o 288 míst. Pokud se někteří z nich přesto neprosadí, dojde k tomu na základě výkonnostního srovnání s vrstevníky, přičemž takovou selekci považuje ČSLH u téměř dvacetiletých hokejistů nejen za zcela ospravedlnitelnou, ale z hlediska kvality soutěží i nutnou. 

Milan Antoš lže, když tvrdí, že tím ČSLH dává najevo, že mu jde jen o reprezentanty.

  • ČSLH dlouhodobě investuje do výchovy mládeže v klubech více prostředků než do mládežnických reprezentací, realizuje projekty jako Pojď hrát hokej, Hokejová výstroj nejmenším nebo Profesionální trenéři mládeže v menších klubech. V důsledku těchto aktivit vzrostl mimo jiné počet klubů v žákovských soutěžích téměř o polovinu a počet hokejistů v kategoriích 5 – 9 let se v posledních dvou sezónách zvýšil zhruba o 15 %.

Milan Antoš lže, když tvrdí, že nová úprava způsobila, že Praha bude mít v nejvyšších mládežnických soutěžích méně zástupců než Brno.

  • Nová struktura soutěží ani úprava věkových kategorií nemají na složení nejvyšších mládežnických soutěží v sezóně 2018/19 vliv. Účastníky extraligy juniorů a dorostu budou kluby, které si účast vybojovaly sportovní cestou, a to na základě kritérií, přijatých před sezonou a bez souvislosti s připravovanými změnami. V původním modelu by byl poměr zástupců obou měst v sezoně 2018/19 stejný.  

ČSLH spolu s klubem HC Stadion Litoměřice zcela zásadně nesouhlasí s výrokem, že v klubu nenastupovali hráči, pro které je projekt s pracovním názvem „Dukla“ určen a že proto postrádá smysl. Milan Antoš lže, když tvrdí, že takoví hráči ročníku 1999 jsou „asi čtyři“ a „víceméně tam nejsou“.

  • V sezoně 2017/18 byl projekt určen pro hráče ročníku 1998 a po skončení mistrovství světa juniorů pro hráče ročníku 1999. Celkem jich v klubu nastoupilo v průběhu sezony 23, z toho 11 hráčů ročníku 1998 a 12 hráčů ročníku 1999. Dvaadvacet z nich obléklo během sezony dres reprezentace U19 nebo U20, pět bylo nominováno na mistrovství světa juniorů. Řada z nich se potom v průběhu sezony prosadila i v mateřských klubech a nastupovala v extralize. Počet juniorů, nastupujících v klubu HC Stadion Litoměřice, byl ve srovnání s průměrem WSM Ligy trojnásobný a měli především mnohonásobně vyšší ice time, který se pohyboval mezi 9 – 20 minutami na utkání. Vzhledem k těmto číslům a výrazně pozitivním ohlasům bude ČSLH v projektu, realizovaném s perspektivou juniorského mistrovství světa v České republice, pokračovat a uvažuje o jeho rozšíření.     

RSS | Kontakt | Podmínky užití | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz