CÍLOVÉ FEŤÁCTVÍ: Touha po vítězství za každou cenu není vždy cestou k úspěchu

O výchově a sportování dětí s Marianem Jelínkem | III. DÍL - Marian Jelínek nazývá cílovými feťáky děti, které jsou emočně velmi zainteresovány k danému cíli, respektive k vítězství, a to za každou cenu. Takové děti jsou podle hokejového trenéra a sportovního psychologa ochuzeny o prožitek z dané činnosti a mají velké sklony podvádět a obcházet cestu k vítězství. Je tedy na rodičích a trenérech, aby v dětech vyvolali nejdříve emoční vazba k činnosti a pak teprve emoční vazbu k cíli.

Hokejka doporučuje