DK: Jednání hráče Jakuba Ference z utkání Aukro Berani Zlín - Piráti Chomutov

Jednání hráče Jakuba Ference z utkání Aukro Berani Zlín - Piráti Chomutov, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Ferencovi za uvedené jednání uložen rozhodčími Romanem Mrkvou a Pavlem Hodkem osobní trest do konce utkání za hození hole nebo předmětu dle čl. 165 pravidel ledního hokeje 2014-2018. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH, že Ferenc v přerušené hře, poté, co bylo hlavním rozhodčím Pavlem Hodkem signalizováno uložení menšího trestu Ferencovi za předcházející zákrok na protihráče Ivana Humla, zdvihl kotouč z hrací plochy a tento následně vyhodil přes ochranné sklo mimo hrací plochu. Přestože dle názoru předsedy Disciplinární komise ELH rozhodčí utkání postupovali při uložení osobního trestu do konce utkání bezchybně dle čl. 165 bodu i. pravidel ledního hokeje, nevykazovalo Ferencovo jednání prvky, pro které by bylo nezbytné na předmětnou situaci nahlížet jako na ohrožení bezpečnosti dalších účastníků utkání, v daném případě konkrétně diváků. Zejména z tohoto důvodu tak dle předsedy Disciplinární komise ELH není na místě Ferencovi ukládat dodatečný trest v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Jakub Ferenc nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další