DK: Zákrok hráče Davida Kajínka na protihráče Jakuba Klepiše z utkání BK Mladá Boleslav - Dukla Jihlava

Zákrok hráče Davida Kajínka na protihráče Jakuba Klepiše z utkání BK Mladá Boleslav - Dukla Jihlava, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu BK Mladá Boleslav, přičemž v utkání nebyl hráči Kajínkovi za uvedený zákrok rozhodčími Petrem Lacinou a Janem Hribikem uložen žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Kajínek vedl svůj zákrok na Jakuba Klepiše, který v okamžik střetu přebíral přihrávku od spoluhráče Lukáše Nahodila a byl tak z hlediska výkladu pravidel ledního hokeje považován za hráče v držení puku. Byť se Kajínek v konečné fázi vedení zákroku dopustil lehkého přistrčení do Klepišových zad, nejednalo se oproti názoru navrhovatele na disciplinární projednání dané věci dle předsedy Disciplinární komise ELH o zákrok, který by byl veden v nebezpečné vzdálenosti od hrazení, navíc dle předsedy Disciplinární komise ELH nebyl ani zákrok Kajínkem veden tak, aby v jeho důsledku Klepiš upadl čelně na hrazení, nýbrž byl veden rovnoběžně s hrazením, což eliminovalo možné zranění Jakuba Klepiše. Tím má předseda Disciplinární komise ELH za to, že pokud byl vůbec dán důvod k potrestání Davida Kajínka za uvedený zákrok porušením jednotlivých ustanovení pravidel ledního hokeje, spadala tato odpovědnost do kompetence rozhodčích utkání, v žádném případě však zákrok nebyl takového charakteru ani nedosáhl takové nebezpečnosti, aby byl trestán v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč David Kajínek nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další