DK: Zákrok hráče Davida Kajínka na protihráče Vojtěcha Němce z utkání BK Mladá Boleslav - Dukla Jihlava

Zákrok hráče Davida Kajínka na protihráče Vojtěcha Němce z utkání BK Mladá Boleslav - Dukla Jihlava, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Kajínkovi za uvedený zákrok uložen rozhodčími Petrem Lacinou a Janem Hribikem větší trest na 5 minut + do konce utkání za Vražení na hrazení dle čl. 119 pravidel ledního hokeje 2014- 2018. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Kajínek vedl svůj zákrok na protihráče v souboji o volný kotouč, který krátce před zákrokem samotným Vojtěch Němec dojel a odehrál jej podél hrazení. Kajínek se dopustil zřetelného přistrčení rukama do Němcových zad v blízkosti hrazení, na základě čehož má předseda Disciplinární komise ELH za to, že rozhodčími utkání bylo toto jednání správně potrestáno v utkání uložením většího trestu na 5 minut + osobním trestem do konce utkání za Vražení na hrazení dle čl. 119 pravidel ledního hokeje 2014-2018. V dalším však předseda Disciplinární komise ELH nedospěl k přesvědčení, že by byl zákrok takového charakteru, intenzity a byl proveden natolik nebezpečným způsobem, aby bylo na místě Kajínkovi za toto jednání uložit trest v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč David Kajínek nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další