DK: Zákrok hráče Viktora Hübla na protihráče Davida Bernada z utkání Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav

který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Hüblovi uložen rozhodčími Adamem Kikou a Petrem Úlehlou větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Naražení zezadu dle čl. 123 Pravidel ledního hokeje 2014-2018. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Hübl vedl svůj zákrok na Davida Bernada, který byl z hlediska výkladu pravidel ledního hokeje považován za hráče v držení kotouče a byl v čelní jízdě směrem k hrazení, kde se nacházel puk, nad nímž Bernad předtím v důsledku předchozího napadání ze strany Viktora Hübla ztratil kontrolu. Bernad chtěl zřetelně krátce před zákrokem ze strany Hübla změnit směr své jízdy tak, aby se dostal do bočního postavení k hrazení a získal tak výhodnější pozici pro odehrání puku podél mantinelu, v té situaci však Hübl oběma rukama zatlačil na oblast Bernadových zad, v důsledku čehož Bernad ztratil kontrolu nad svým pohybem a upadl na hrazení. Přestože se Hübl nedopustil nijak agresivního způsobu vedení zákroku a popsané přistrčení rukama bylo spíše lehčího charakteru, je nutné konstatovat, že se tohoto jednání Hübl dopustil v nejhorším možném okamžiku, kdy se Bernad nacházel v obzvláště nebezpečné vzdálenosti od hrazení, kdy obecně při nekontrolovaném pádu hráče na hrazení může dojít k vážnému poranění jeho hlavy, či páteře. Nelze přitom žádným způsobem zpochybnit, že Hübl měl o situaci dobrý přehled a musel si být vědom, jaké následky může tento druh zákroku mít. Z tohoto důvodu nelze než konstatovat, že Hübl byl za toto své jednání a jeho následky bezvýhradně odpovědný a je nepochybné, že byl s takovými následky srozuměn. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání hráče Viktora Hübla za disciplinární přestupek Naražení zezadu. S přihlédnutím ke skutečnosti, že Bernad dle údajů obsažených v zápise o utkání zákrokem utrpěl poranění žeber, vinou kterého předmětné utkání mezi družstvem Verva Litvínov a družstvem BK Mladá Boleslav nedokončil, a zároveň s přihlédnutím ke skutečnosti, že Hübl nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH, že se hráči Viktoru Hüblovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání ELH za Naražení zezadu. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další