DK: Jednání Jaroslava Bednáře z utkání Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK

Jednání hráče Jaroslava Bednáře z utkání Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu Bílí Tygři Liberec, přičemž v utkání nebyl hráči Bednářovi za toto jednání rozhodčími Pavlem Hodkem a Janem Hribikem uložen žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Bednář se měl jednání, které navrhovatel na disciplinární projednání dané věci ve svém podání označil jako nafilmovaný pád nebo přehrávání, dopustit krátce po vhazování v útočném pásmu družstva klubu Mountfield HK, a.s. v souboji s protihráčem Tomášem Filippim. Bednář se okamžitě po prohraném vhazování snažil postupovat za volným kotoučem směrem vpřed, přičemž v tomto jednání se mu Filippi pokoušel zamezit pozičním postavením do směru pohybu. V nastalé situaci se Bednářova hůl zpříčila o konec Filippiho hole a současně o pravou Filippiho nohu, na základě čehož Bednář krátkodobě ztratil stabilitu při pokusu o odšlápnutí ze své pravé brusle a následně krkolomně přepadl na hrací plochu. V jednání Jaroslava Bednáře však předseda Disciplinární komise ELH neshledal prvky nafilmovaného pádu, nebo že by se Bednář jinak snažil ovlivnit úsudek rozhodčích utkání a docílit tak případným nesportovním chováním vyloučení protihráče. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že se hráč Jaroslav Bednář nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další