DK: Jednání hráče Radka Smoleňáka z utkání Mountfield HK - Oceláři Třinec

Jednání hráče Radka Smoleňáka z utkání Mountfield HK - Oceláři Třinec, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu HC Oceláři Třinec, přičemž v utkání nebyl hráči Smoleňákovi uložen za toto jednání rozhodčími Pavlem Hodkem a Alexandrem Pavlovičem žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Smoleňák se jednání, které navrhovatel na disciplinární projednání dané věci označil jako nafilmovaný pád nebo přehrávání, měl dopustit v rohu hrací plochu při změně směru jízdy do středu hřiště, a to v situaci, kdy se krátce před tímto jednáním hůl protihráče Daniela Rákose dostala k tělu Smoleňáka. Předseda Disciplinární komise ELH neshledal, že by se Rákos v posuzovaném případě dopustil jakéhokoliv naplnění znaků, pro které by mu měl být rozhodčími utkání uložen menší trest za hákování dle čl. 146 pravidel ledního hokeje 2014-2018, naopak svou hůl se opakovaně páčivým pohybem snažil vyprostit od Smoleňákova těla, aby mohl pokračovat ve hře. V situaci, kdy zjistil, že hůl se mu vyprostit nepodaří, tuto upustil na znamení toho, že se žádného jednání, které by bylo v rozporu s jednotlivými ustanoveními pravidel ledního hokeje nedopouští. Tím má předseda Disciplinární komise ELH za zřejmé, že Smoleňák zneužil přiložení Rákosovy hole na své tělo k tomu, aby tuto hůl zachytil pod svou levou ruku a následným nevynuceným pádem na hrací plochu předstíral, že se proti němu Rákos dopustil nedovoleného zákroku. Tímto způsobem se Smoleňák dle závěru předsedy Disciplinární komise ELH pokusil ovlivnit úsudek rozhodčích utkání a docílit tímto nesportovním způsobem vyloučení protihráče. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH usoudil, že se Radek Smoleňák svým jednáním dopustil disciplinárního přestupku Nafilmovaný pád nebo přehrávání dle čl. 138 Pravidel ledního hokeje. Hráči se tak rozhodnutím předsedy Disciplinární komise ELH ukládá finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny. (zdroj videa: BPA sport marketing, Česká televize)

Hokejka doporučuje

Další