DK: Zákrok Alexandre Malleta na Petera Čerešňáka z utkání HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň

Zákrok hráče Alexandre Malleta na protihráče Petera Čerešňáka z utkání Kometa Brno - Škoda Plzeň, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu Škoda Plzeň, přičemž v utkání nebyl hráči Malletovi za uvedený zákrok rozhodčími Janem Hribikem a Pavlem Hodkem uložen žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Mallet vedl svůj zákrok na Čerešňáka, který u hrazení odehrával puk, a jelikož zřetelně tento v době střetu nepřevzal žádný z dalších hráčů na hrací ploše, lze konstatovat, že ve smyslu výkladu pravidel ledního hokeje 2014-2018 byl Čerešňák v okamžik střetu považován za hráče v držení puku. Ačkoliv dle navrhovatele na disciplinární projednání dané věci se Mallet dopustil přímého úderu do oblasti hlavy a krku, kdy navíc při provedení zákroku zvedl své ruce a v okamžik střetu nebyly jeho brusle v kontaktu s ledem, nebylo dle předsedy Disciplinární komise ELH možné z jediného dostupného záběru situace pořízeného v rámci přímého přenosu poskytovatelem veřejnoprávního televizního vysílání tyto tvrzené skutečnosti potvrdit. Mallet vedl svůj zákrok ve vysoké nájezdové rychlosti, a to v situaci, kdy Čerešňák v důsledku snahy o odehrání puku výrazně snížil své těžiště a tímto se dostal do zranitelného postavení. Zákrok však nebyl veden mimo Čerešňákův zorný úhel, Čerešňák si měl být pohybu blížícího se Malleta vědom, v okamžik střetu pak Mallet zřetelně držel ruce u těla, pokud navrhovatel na disciplinární projednání dané věci poukazuje na opak, je na místě konstatovat, že ruce Malleta se od těla oddělily až následkem střetu. V dalším dle předsedy Disciplinární komise ELH nelze přisvědčit tvrzení, že by zákrokem došlo k zasažení oblasti hlavy nebo krku protihráče. Bez ohledu na skutečnost, že z dostupného záběru situace není možné tento závěr potvrdit, lze dle předsedy Disciplinární komise ELH jen těžko předpokládat, že pokud by byl Čerešňák přímo zasažen do oblasti hlavy nebo krku, byl by při rychlosti a razanci, s jakou Mallet svůj zákrok vedl, schopen okamžitě bez známek jakéhokoliv otřesu pokračovat ve hře. S přihlédnutím k vyšší nájezdové rychlosti má předseda Disciplinární komise ELH za to, že zákrok lze kvalifikovat jako Napadení ve smyslu čl. 122 pravidel ledního hokeje 2014-2018, takové posouzení však náleželo výhradně do kompetence rozhodčích utkání v rámci utkání samotného. S přihlédnutím k následkům a nemožnosti exaktně posoudit povahu zákroku nemá předseda Disciplinární komise ELH v dalším za to, že by zákrok měl být trestán v rozsahu stanoveném Disciplinárním řádem ELH. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Alexandre Mallet nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing, Česká televize).

Hokejka doporučuje

Další