DK: Zákrok Ladislava Zikmunda na Tomáše Frola z utkání Rytíři Kladno - HC VERVA Litvínov I

Zákrok hráče Ladislava Zikmunda na protihráče Tomáše Frola z utkání Rytíři Kladno - Verva Litvínov, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu Verva Litvínov, přičemž v utkání nebyl hráči Zikmundovi uložen za toto jednání rozhodčími Vladimírem Pešinou a Danielem Pražákem žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH, že Zimund se svého zákroku proti Frolovi dopustil krátce po podstoupeném souboji o puk u hrazení v obranném pásmu družstva klubu Verva Litvínov, a to v situaci zcela mimo hru. Zikmund se nejprve vymanil z Frolova sevření u hrazení, načež v kruhu pro vhazování se Frolo k Zikmundovi opětovně přiblížil, patrně s cílem vyprovokovat další fyzický kontakt mezi oběma hráči. Na základě dostupného videozáznamu je zcela nepochybné, že zatímco Frolo se v předestřené situaci nedopustil žádného pohybu svou hlavou, čímž by se dopustil naplnění předpokladu pro uložení trest ve smyslu čl. 142 pravidel ledního hokeje 2014-2018, tedy, že trest bude uložen hráči, který se buď pokusí udeřit hlavou, nebo udeří hlavou soupeře, oproti tomu Zikmund, který doposud předchozí souboj opouštěl pomocí jízdy vzad, náhle zabrzdil a nadzvedl se, aby tímto způsobem docílil kontaktu své hráčské přilby s Frolovou helmou. Tím předseda Disciplinární komise ELH přisvědčil názoru navrhovatele na disciplinární projednání dané věci, tedy že Zikmund napadl Frola hlavou. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH usoudil, že se Ladislav Zikmund svým jednáním dopustil disciplinárního přestupku Úder hlavou dle čl. 142 Pravidel ledního hokeje 2014-2018. Hráči se tak rozhodnutím předsedy Disciplinární komise ELH ukládá finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny. (zdroj videa: BPA Sport Marketing)

Hokejka doporučuje

Další