DK: Zákrok Martina Zaťoviče na Jiřího Polanského z utkání HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno

Zákrok hráče Martina Zaťoviče na protihráče Jiřího Polanského z utkání Oceláři Třinec - Kometa Brno, který byl předsedou Disciplinární komise ELH řešen na základě podnětu klubu Oceláři Třinec, přičemž v utkání nebyl hráči Zaťovičovi za uvedený zákrok rozhodčími Vladimírem Pešinou a Oldřichem Hejdukem uložen žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH shledal po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace, že Zaťovič se měl zákroku na Polanského dopustit v přerušené hře před vhazováním v útočném pásmu družstva klubu Kometa Brno. Přestože se dle navrhovatele na disciplinární projednání dané věci měl Zaťovič v předmětné situaci dopustit naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění Bodnutí špičkou hole ve smyslu čl. 161 pravidel ledního hokeje 2014-2018, konstatoval předseda Disciplinární komise ELH, že je na místě z podstaty věci, tedy že špička Zaťovičovy hole se do kontaktu s tělem protihráče nedostala, ani dostat nemohla, tento klubem HC Oceláři Třinec předestřený závěr zcela odmítnout. V dalším pak předseda Disciplinární komise ELH konstatoval, že není možné z dostupných záběrů bez jakékoliv pochybnosti prokázat, že by se v daném případě Zaťovič dopustil Bodnutí koncem hole dle čl. 121 pravidel ledního hokeje 2014-2018, které by v daném případě přicházelo v úvahu, a aniž by bylo záměrem předsedy Disciplinární komise ELH tvrdit, že Zaťovičovým záměrem skutečně bylo napadnout Jiřího Polanského koncem své hole, jeví se z dostupných záběrů jako nepravděpodobnější ta varianta, že Polanský vědom si pohybu blížícího se hráče pokus o jakýkoliv fyzický střet odmítl pomocí své hole dříve než k tomuto vůbec bývalo mohlo dojít. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že v projednávaném případě se hráč Martin Zaťovič nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing, Česká televize).

Hokejka doporučuje

Další