DK: Jednání hráče Milana Doudery z utkání Oceláři Třinec - Dynamo Pardubice

Jednání hráče Milana Doudery z utkání Oceláři Třinec - Dynamo Pardubice, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno z podnětu klubu Dynamo Pardubice, přičemž v utkání nebyl hráči za toto jednání rozhodčími utkání Janem Hribikem a Matějem Sýkorou uložen žádný trest. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Hráč svým jednáním jednoznačně naplnil předpoklady pro menšího trestu za Nafilmovaný pád nebo přehrávání dle čl. 138 pravidel ledního hokeje, - Hráč se v předmětné situaci dopustil závadného jednání tím, že zneužil předcházejícího kontaktu své pravé brusle s holí protihráče Tomáše Vondráčka k tomu, aby zvýraznil následky tohoto protihráčova jednání a teatrálním způsobem se pokusil ovlivnit úsudek rozhodčích utkání a docílil tímto nesportovním způsobem vyloučení protihráče, - Teatrálnost hráčova jednání je předsedou Disciplinární komise ELH spatřována v tom, že se hráč těsně po protihráčově zákroku odrazil ze špiček svých bruslí, zakopl ve vzduchu obě své nohy a tím následně docílil svého pádu na hrací plochu, přičemž lze jednoznačně konstatovat, že zákrok ze strany protihráče nebyl takového charakteru, ani takové intenzity, aby byl pád hráče na hrací plochu ve výše popsané podobě jeho nevyhnutelným následkem. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH usoudil, že se Milan Doudera svým jednáním dopustil disciplinárního přestupku Nafilmovaný pád nebo přehrávání dle čl. 138 pravidel ledního hokeje 2018-2022. Hráči se tak rozhodnutím předsedy Disciplinární komise ELH ukládá finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny. (zdroj videa: komise rozhodčích ČSLH)

Hokejka doporučuje

Další