Pravidlo 619 - nedovolené bránění

23. srpen 1999 22:00 | hokej.cz redakce

  1. Menší trest se uloží hráči, který brání nebo překáží v pohybu protihráči, jenž nemá kotouč v držení, nebo který úmyslně vyrazí hůl z rukou protihráče, nebo který zabraňuje hráči, jemuž upadla hůl či jakákoliv jiná část výstroje, aby ji znovu získal, nebo který odpálí či vystřelí odloženou či zlomenou hůl, nepravý kotouč či nějaký úlomek směrem k protihráči vedoucímu kotouč takovým způsobem, aby ho zneklidnil. (Viz též Pravidlo 633 (a) - Hození hole)

Poznámka 1: Hráč, který se jako poslední dotkl kotouče - nikoli brankář - se považuje za hráče, který má kotouč v držení. Při výkladu tohoto pravidla musí rozhodčí přesně určit, který z hráčů zaviňuje nedovolené bránění, často je příčinou nedovoleného bránění činnost a pohyb útočícího hráče, neboť bránící hráči jsou oprávněni "stát pevně na svém místě" nebo "krýt" útočící hráče. Hráčům mužstva, které má kotouč v držení, není dovoleno úmyslně "zasahovat" nedovoleným bráněním ve prospěch hráče vedoucího kotouč.

Poznámka 2: Pozornost rozhodčích musí být zaměřena především na tři typy "ofenzivního" bránění, které musí být trestáno:

  1. Když bránící mužstvo získá kotouč ve svém obranném pásmu a jeho spoluhráči zasahují ve prospěch spoluhráče vedoucího kotouč tím, že proti forčekujícím hráčům vytvářejí jakousi ochrannou clonu.
  2. Když hráč na vhazování po provedeném vhazování brání ve hře protihráči, který nemá kotouč v držení.
  3. Když hráč vedoucí kotouč přenechá kotouč pro spoluhráče v tandemu a proniká dále tak, že vyvolá tělesný kontakt s protihráčem.

"Defenzivní" bránění představuje tělesný kontakt s protihráčem, který nemá kotouč v držení.

  1. Menší trest se uloží hráči na hráčské nebo trestné lavici, který během hry brání holí nebo tělem v pohybu kotouči nebo protihráči na ledě.
  2. Jestliže útočící hráč stojí úmyslně v brankovišti, rozhodčí přeruší hru a vhazuje se na bodě vhazování ve středním pásmu.
  3. Menší trest se uloží hráči, který holí nebo tělem brání nebo překáží v pohybu brankáři, když je brankář ve svém brankovišti.

  4. Jestliže v době, kdy byl brankář odvolán z ledu některý člen jeho mužstva (včetně brankáře a včetně kteréhokoliv funkcionáře mužstva) neoprávněně na ledě brání tělem, holí nebo jiným předmětem v pohybu kotouči nebo protihráči, rozhodčí okamžitě přizná branku ve prospěch neprovinivšího se mužstva.